De røde er også mennesker med omtanke

Publisert 13.3.2019
Foto: Wikipedia

Ved en tilfeldighet fant jeg sfm.no på Internett. Dette nettmagasinet fanget straks min interesse, ikke minst fordi det framgår klart og tydelig at magasinet er tilhenger av ekte presse- og ytringsfrihet. Jeg sender derfor dette innlegget i håp om at det tas inn. Det handler om at kommunister er også mennesker med omtanke for andre – uansett hvem.

Etter at den 2. verdenskrig ble offisielt erklært avsluttet for Norge sin del den 8. mai 1945, så ble folk i Norge mer eller mindre matet inn med teskje med følgende budskap: ” Aldri mer 1940”. Men så skjer det noe merkelig bare noen få år senere. Det er viktig og først minne om at de som var ekte kommunister under den 2. verdenskrig, ble av nordmenn flest sett på som ”hederlige kjempere” for fedrelandet Norges frihet og uavhengighet. Det tidligere sovjetunionens tapre soldater rykket som kjent inn i Finnmark. De jaget de tyske nazistene på flukt. De sistnevnte svarte med å brenne ned alt på deres vei ut av dette nordlige fylket. Nesten alt ble lagt i ruiner, men fylket ble dog fritt for nazister. Da sovjeterne var ferdige med sitt oppdrag, trakk de seg rolig tilbake til sitt eget territorialområde.

Så hopper vi noen år fram da Nikita Krutsjov var sovjetleder. Den kalde krigen var allerede i full gang, men hvem startet den egentlig, og hvorfor? Helt plutselig var alle kommunister i Norge ikke lengre ”hederlige og gode borgere”. De ble derimot sett på som fiender og regelrett forfulgt av andre politiske krefter i landet. Altså gikk de fra å være gode norske borgere til nærmest å bli hatet i sitt eget hjemland, som også de hadde sloss for med livet som innsats. Historien kan fortelle mye for den som gidder å søke sannheten. Historien kan også bekrefte at sovjeterne ikke hadde noe som helst imot jøder. I den tidligere Sovjetunionen ble rent jødehat bekjempet og slått kraftig ned på både under og etter den 2. verdenskrig. Josef Stalins avtale med Hitler var et stort feilgrep – ja. Nazistene fikk dog merke det da Stalin skjønte at Hitler hadde lurt ham. Fra hjemmesiden til www.nkp.no har jeg også hentet et lite utdrag som flere bør ta ad nota, og før man dømmer andre mennesker nedenom og hjem.

Norske kommunister gjorde en uvurderlig innsats under krigen og mange av disse endte sine dager på eksekusjonspelotongen eller i tyske fengsler og konsentrasjonsleire. De som overlevde har lidd under overvåkning og forfølgelse helt fram til i dag hvor dette svarte kapitelet ble avdekket under Lund-rapporten. Dette er mennesker som på tross av vedvarende mistenkeliggjøring aldri har blitt avslørt som andre makters overløpere eller annet som kunne skade vår demokratiske forfatning. De har i stedet blitt oppfattet som redelige i sitt engasjement når de har fått slippe til, blant annet i regjering og storting, kommunestyrer og i fagbevegelsen.”

På dagens ytterste venstreside hevder de å være ekte sosialister og kommunister, samtidig som de helt tydelig støtter enhver form for boikott av Israel og handel med landet, og de mener også at det er helt greit å støtte slike som er villige til å ”kaste jødene på havet”. Det ville også fasistene som Adolf Hitler menget seg med, blant annet italieneren Benito Mussolini. Dagens ytterste venstreside snakker også høyt om at enhver må vise respekt for andre menneskers tro og kultur og at alt hat må stanses. Men hvorfor støtter da dagens ytterste venstreside mennesker som vil ha full boikott av Israel og folket som bor der? Det gjorde også de som forfulgte og drepte kommunister, og som sendte millioner av mennesker i gasskamre og konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Det handlet ikke bare om jøder men også rom-folk og andre grupper som nazistene mente ikke hadde livets rett.

Reidar Nilsen

Redaksjonens merknad: Navnet er pseudonymet. Red.