Demokratene vil ha et tryggere Norge

Publisert 14.2.2020
Foto: Colourbox

Demokratene vil ha et trygt og sikkert Norge hvor alle lovlydige borgere skal kunne ferdes, tale og skrive fritt. Når en forbrytelse skjer så er det grunnleggende at man også kunne stole på at rettsapparatet gjør sin jobb. Uten unødvendig opphold – og at ofrene for kriminalitet settes først. Vi mener videre at straffene for kriminalitet må skjerpes og at ofrene får den hjelpen de trenger. Det er også viktig for Demokratene å ha nok fengselsplasser – og at kriminelle utlendinger må utvises eller sone i utlandet.

Det er også en god sikkerhet å ha lukkede asylmottak fra første dag slik at ikke grunnløse asylsøkere kan leve fritt i Norge – før søknaden er behandlet og statusen klarlagt. Asylindustrien må aldri pånytt bli en vekstnæring i Norge. I dag er det altfor mange kriminelle utlendinger som lever fritt og jobber svart i Norge – de må nå utvises sammen med grunnløse asylsøkere som ikke har rett til å opphold seg i Norge, Erna. Demokratene vil alltid sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør. Derfor: Nok er nok – og her må det snarest ryddes opp!

Krekar må ut av landet

Nå må Mulla Krekar settes på første fly til Italia. I over 18 år har den islamistiske terroristen Mulla Krekar, som har kostet norske skattebetalere et ukjent ti-talls millioner kroner og 70 ulike rettsaker – lekt «katt og mus» med norske politikere.  Justisdepartementet har nå fattet vedtak om at mulla krekar kan utvises fra Norge til Italia, men han er dessverre enda ikke reiseklar – dette i følge krekars forsvarer Brynjar Meling, som har tjent millioner på mullaen.

Grunnen til dette er at Krekars advokat Brynjar Meling, kommer nok en gang til å anke vedtaket om utvisningen helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.  Nå må norske myndigheter si stopp – ved å sende mulla Krekar på første fly med enveis billett til Italia. Det norske folk har for lengst fått mer enn nok av islamisten og terroristen Mulla Krekar.  Derfor må nå mulla Krekar, settes på første fly til Italia – med enveis billett!

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant,
Demokratene i Agder