Demokratiets sorte hull

Publisert 17.2.2018

Av Terje Haugom
Arkivfoto: Sfm.no

Kun de færreste av oss er gamle nok til å huske 2.verdenskrig, og om alle de millioner liv som gikk tapt, inklusive 6 millioner jøder. Men vi har gått i skolen, og vi har lest og lært om de menneskelige tragedier og grusomheter krigen førte med seg. Ideologien til Adolf Hitler og hans medsammensvorne fikk verden se virkningen av.

Så kan man stille dette spørsmål: Ønsker vi – i vår fredelige del av verden – en ny oppblomstring av det menneske-fiendtlige systemet Hitler levde og åndet for – nazismen? Uansett bakgrunnshistorien for Det 3. riket!

Og så til nær fortid i den arabiske verden: IS – Den Islamske Stat – med imperialisme, drap og hensynsløs, barbarisk vold som egen markedsføring. Frykt og redsel fikk millioner på flukt. Og la oss heller ikke glemme grupper som Al Qaida og Taliban. Ikke akkurat engler, de heller. De sjokkerer verden – den dag i dag!

En av demokratiets pilarer er ytringsfriheten – ikke bare det skrevne, men også det talte ord. Propaganda i form av samlinger og opptog i marsj, med plakater, slagord mot vårt etablerte system, hudfarge, seksuell legning osv., flagg, symbolske våpen, taler, appeller – dette er lov i Norge, – dersom gruppen søker politiet om lov til å demonstrere. De har rett til det – i demokratiets navn.

Det er da også legitimt å spørre: Kan dette i seg selv være en fare for demokratiet vårt? Et sort hull, som sluker alt det gode og trygge vi og våre forfedre har kjempet for? Vil våre moderne samfunn være bedre tjent med å forby disse destruktive måter å bruke nettopp ytringsfriheten på? Når man ser at konsekvensene er, at disse spøkelsene fra en barbarisk ideologi vokser i antall – nettopp pga. ytringsfriheten – slik den gjelder i dag? Vil et forbud ved lov mot disse grupperinger og deres budskap være til gagn eller skade for vårt demokrati? Dette bør være en utfordring til våre folkevalgte.