Demokratiske spilleregler dør ut

Publisert 7.12.2018
Foto: Sfm.no

Demokratiske spilleregler innen mange områder i samfunnet har vel stort sett vært en tradisjon i Norge. Der har alltid dukket opp maktmennesker som ikke respekterer folkeflertallets ønsker og meninger. Men nettopp det har tiltatt skremmende mye de siste årene. Vi har sett – og ser det – både i våre største byer og innen rikspolitikken. Det er en farlig utvikling når våre såkalte folkevalgte først lyver seg til makt med fagre løfter, for deretter å dolke sine velgere i ryggen. Det er blitt en vanlig politikk innen flere områder.

La oss først ta fylkes- og kommune-sammenslutningene. Her har i første rekke Høyre vist sin klare anti-demokratiske holdning til folkeflertallet. Folkeavstemninger blir avvist og/eller ikke respektert, – partiets prinsipper knuser demokratiet. Det verste eksemplet for tiden er vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Med 88 % nei-stemmer fra folket i Finnmark og en betydelig del av befolkningen i Troms, trosser Høyre ved kommunalminister Monica Mæland det klinkende klare flertallet, under mottoet «hvis dere ikke vil så skal dere!» Nå er heldigvis denne kampen likevel ikke over, og håpet er der fortsatt for at sammenslåingen ikke blir gjennomført. Men det er verd å merke seg at KrF – Høyres tvilsomme samarbeidspartner – også dolket folket i Finnmark i ryggen! Slik er det partiets såkalte kristendom! Det er uhyggelig å konstatere hvordan mikro-partier som KrF og Venstre tilraner seg makt enda partiene stort sett ligger under sperregrensen! Hvor er demokratiet også her??

I Bergen har man for tiden et Byråd som også består av udemokratisk innstilte maktmennesker – riktignok ikke i Høyre, men i Arbeiderpartiet. Det store temaet de siste årene har vært – og er – den videre utbyggingen av Bybanen. Det er et vanvittig kostbart prosjekt som et klart flertall av folket/velgerne ikke vil ha videre utbygd. Dette vet Byrådet med byråd Anna Elisa Tryti i spissen. Likevel lukker hun øynene og ørene og setter i gang med å rive flotte boligområder og snart følger også en rekke bedriftsbygninger. Bybanen skal frem uansett – selv om folket både i Fyllingsdalen og Åsane bydeler har gitt et overveldende klart uttrykk for at de slett ikke vil ha Bybanen. Dagens bussforbindelser er helt topp – folket er fornøyd slik det i dag er! Og i tillegg ranes Bergens innbyggere mer og mer med økende bompengesatser og en rekke nye bomstasjoner – endatil midt i sentrum av Bergen! Da har jo vanviddet og galskapen passert alle anstendige grenser! Flere steder vil beboerne faktisk måtte betale bompenger for å dra på en lokal handletur. Da er det temmelig vanskelig å finne ord. Og det hører med til historiene at nevnte byråd bor slik til at hun slipper både bompenger og å måtte forlate hus og hjem pga. Bybane-utbyggingen. Politikerne vet som kjent å skjerme seg selv! Da er det ikke så farlig med de andre som galskapen går ut over.

Og la meg til slutt kort ta med Solberg-regjeringens hensynsløse og meningsløse og nærmest utallige såkalte «reformer». Disse har hittil – i tur og orden – blitt slaktet av dem det gjelder.  De slaktet reformene på forhånd, og de fikk rett – reformene var stort sett mislykket. Det gjelder innen politiet, sykehusene, skolene, etc.etc. – som alle sliter betydelig mer enn tidligere grunnet Høyre-regjeringens tankeløse og hensynsløse ideer.

Når det gjelder å tråkke på demokratiske spilleregler ser man jo helt klart at dette ikke bare gjelder ett parti – men også partier som tidligere var motpoler, men som nå både viser og har uttalt at de ikke så langt fra hverandre likevel. Men de står sannelig svært langt fra sine velgere og det de ønsker!  Men når politikerne har nådd maktens tinder – med fete inntekter og pensjoner og et stadig økende markeringsbehov, da betyr ikke velgerne lenger noe som helst!

Wilfred Høsteland