Den globale oppvarmingen

Publisert 4.12.2018
Foto: Colourbox

Når verdens ledere kommer sammen for å bli enige om å kutte klimagass-utslippene, må de ikke bare tenke på å ramme folks bruk av privatbil. Det som det virkelig må satses på, er at ALLE INDUSTRILAND på kloden tvinges til å montere totalt virkende renseanlegg på absolutt samtlige fabrikk-piper, inkl. alle kullfyrte kraftverk! Og på store skips skorsteiner! Oljefyring må også forbys! Det må ikke lenger være snakk om «kostnader»! Rike og fattige land MÅ bare gjøre det! Det samme gjelder total rensing av utslipp i elver og vassdrag. Land som «ikke har råd» må få verdens-samfunnets hjelp til det!

Det er tung-industri av alle typer som virkelig lager problemene for menneskeheten, med de kolossale mengder gasser av alle skadelige slag som pumpes ut i atmosfæren! Biltrafikken og kyrne står kun for små andeler av elendigheten! Tung-industrien må snarest tvinges til å installere total-renseanlegg, eller stenge ned! Dette kommer vi ikke utenom!!

Drivstoff & klima

Bio-drivstoff med palmeolje-tilsetting er en meget dårlig vei å gå for å forbedre klimaet på Jorden. Bl.a. ser Norges regjering bio-drivstoff som «den rette vei». Og det er som regel bio-diesel som er sakens problematiske kjerne. Saken har flere høyst betenkelige sider.

Palmeolje-industrien bidrar til avskoging av de store regnskogene – hoved-saklig i Sør-Amerika. Skogens trær fungerer som Jordens lunger, og produserer oksygenet som luften vår trenger for å holde liv i alt som lever. Kutter vi ned store områder av Jordens viktigste skoger, kan det sammenlignes med en eskalerende lungesykdom, og en gang – ingen vet når – vil vi stå uten nye forsyninger. Da blir atmosfæren et giftlokk, og livet dør ut. Så denne måten å gjøre drivstoffet mer «miljø-vennlig», er et blindspor mot avgrunnen.

Problem nummer to er, at moderne dieselmotorer slett ikke fungerer som de skal med bio-diesel. Eksperter på motordrift – og da snakker vi om de virkelige ekspertene hos bil-industrien, ikke trendy «eksperter» i motorbladene – advarer på det sterkeste mot å utsette de fintfølende sensorene i moderne motorer for slike tilsetningsstoffer. Det ender ofte med motorhavari, og ødelagte motorer.

De samme ekspertene – og utviklings-ingeniørene hos bilfabrikkene – prøver å få politikerne til å forstå, at dieselmotoren er under konstant utvikling, som f.eks. den siste Euro 6-motoren, som har et meget lavt utslipp. Og nå står enda en ny generasjon nesten klar til masse-produksjon. Der blir utslippet så lavt som ca. 10 % av det som er EUs krav i 2020. Dieselmotoren er slett ikke død, nei!

Det er altså å håpe at verdens statsledere nå kan enes om å ta vare på de skogene og den villmarken som fremdeles er til vårt alles beste – og ALT som lever! Den teknologiske utviklingen på framdriftssektoren jobber intenst med forbedringer – både på fossil, el, og andre måter. Dette må politikerne ha øyne for! De må støtte utviklingen – ikke bremse, forby, og regulere, slik trangsynte klima-politikere driver på! Det kommer bedre løsninger på alt dette – med goodwill!

Terje Haugom, Demokratene