Den norske grunnlovens § 0!

Publisert 14.10.2018
Foto: Sfm.no/Wikipedia (innfelt)

Norges Grunnlov har en paragraf (§) som kun stortingspolitikere får lese. Det er § 0. Den sier i klartekst at de som blir valgt inn på Stortinget – og da særlig de som sitter med regjeringsmakten – har demokratiets rett til å love det de vil i valgkampen, og samme rett til å bryte løftene de ga, dvs. lyve, og skuffe alle dem som trodde på dem. § 0 gir dem også retten til å finne på ting som velgerne ikke kan stoppe på noe vis.

Denne retten har FrP vært spesielt flinke til å benytte. Løftene om fjerning av bompengesystemet, senkning av avgifter – spesielt for bil og drivstoff, for å nevne noen. Politikerne – som før anså seg selv som «folkets tjenere», – er nå blitt «herrefolket», og bruker nå § 0 for det den er verd. Kalles maktsyke.

Vi kan se gode eksempler på dette ved å registrere at vei-milliarder brukes til luksus-veier på det flate Østlandet, mens E-16 Bergen-Voss – som regnes som Norges mest rasfarlige hovedvei øst-vest – får ikke en krone før en gang i framtiden. Bergen kommune presser gjennom å bygge mer bybane som ingen vil ha. Regjeringen vil ikke vedkjenne seg at gifte og samboende pensjonister blir plyndret for 17 % av sin rettmessige pensjon – før skatt. De opprettholder sukker-avgift på brus og saft som er sukkerfri (!), osv. osv.

Demokratiet vris og vrenges, det smuldrer og uthules. Det er betimelig å spørre: Vil vi noen gang få oppleve politiske partier som er dønn ærlige overfor sine velgere, og har mot og vilje til å stå spikret fast til sine valgløfter, når de møter andre politikere på Stortinget? Vil vi noen gang få oppleve at vår nasjonal-forsamling fortjener å få slettet Grunnlovens § 0? Slik det nå er, vil velgerne vise sin forakt for § 0 ved å stemme blankt i kommende valg!

Terje Haugom
Demokratene