Den norske «rettsstaten»?

Publisert 22.8.2022
Foto: Sfm.no

Jeg har flere ganger spurt politikerne som styrer Norge på oppdrag fra folket, hva man kan vente seg av en rettsstat, men de har aldri svart. Jeg har gjort dette flere ganger, ikke for å selv bli opplyst om det, for det vet selv en 5 åring. Litt drøyt det da, men juristene, både advokatene og juristene vet det, allikevel gjøres det ingenting vedrørende alle brudd som skjer, selv i Høyesterett skjer ingenting.

I Grunnloven fra §§ 92 – 95 står det hva folk her på berget har rett til. Til tider kommer det bemerkninger fra Høyesterett hvor viktig Grunnloven er. Med andre prisene for å klage mot overgrep fra stat eller kommune som rammes av Grunnloven. Lavtlønte, samt pensjonistene har ingen sjanse i det hele tatt å kunne forsvare sine klare rettigheter. Om Norge var en rettsstat, skulle pensjonistenes pensjoner og lønninger ha steget tilsvarende advokatenes salærer og økte rettsgebyrene, men skoen trykker ikke bare der.

Saksbehandlerne er jurister og skulle vite hva som er rett og galt. Når de ikke bryr seg, betyr det ikke annet enn at de bevisst ved feil avgjørelser skal sette f.eks. politiske motstandere på bar bakke. Det er noe de er eksperter på å gjøre. Da betyr ikke Grunnloven noe i det hele tatt. De vet at gjør de alvorlige brudd på Grunnloven, vill en eventuell klage ikke få noen konsekvenser for da kan alle Stortingspolitikerne gjøre det samme som å bryte Grunnloven. Når det er slik at brudd på Grunnloven ikke skal få noen konsekvenser for dem. Det betyr jo at Grunnloven er der, men er totalt fra værende. Det blir slik at Grunnloven blir sovende.

Grunnloven er forskjellen på rettsstaten og den totalitære stat. Når hele Stortinget lar lovbruddene skje, er ikke Norge heller noe demokrati. Da er Norge ett stinkende diktatur. Det skal mer til enn frie valg for å gjøre ett demokrati, spesielt da politikerne totalt ignorerer folkets vilje. 2 ganger har folket stemt nei til EU. At vi i dag har ett EØS er med det også totalt i strid med folkeviljen. Det å selge Norge bit for bit og med det gi EU vetorett til Norske Stortingsvedtak, er Høyforræderi så godt som noe.

Nå har EU godt ut med at å gi bedrifter strømstøtte, strider mot EU sine forordninger. 2 ting må man så gjøre, det er enten rett forlange en utmelding av EØS, eller øke prisen på salg av strøm til utlandet og sette ned prisen på det nordmenn må betale. Det er noe Sverige gjør og Sverige er EU medlem. Personlig har jeg lidt store tap både finansielt og psykisk. Jeg har også blitt å gå til tannlege gjennom mange år som følge av den måten staten behandler folk som tenker selv.

Hans Bauge
Samfunnskritiker