Den nye bompengeministeren fra FrP

Publisert 11.9.2018
Av Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene
Foto: Sfm.no/Wikipedia

Den nye samferdselsministeren Jon Georg Dale fra FrP, slo i et intervju med Dagsavisens journalist Bjørn S. Kristiansen den 31. august fast at bompenger er kommet for å bli. Dette står i sterk motsetning til valgløftet fra 2013 da FrP sa at: FrP i regjering skulle fjerne bompengene.

På direkte spørsmål ga samferdselsministeren følgende klare svar: – Dale, et ja eller nei-spørsmål: Er bompenger en del av regjeringens politikk? – Ja. Det er beviselig to summer som skaper problemer for Frp: 10 milliarder og 131 milliarder. Den første summen er det staten minimum tar inn årlig i bompenger fra bilistene. Den andre summen er det regjeringen, med FrP bar rattet i samferdselsdepartementet, som har lagt opp til av bompenger i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Faktum er at det er bare Demokratene som sier nei til bompenger. Eller er det virkelig noen som tror at FrP er mot bompenger etter denne klare uttalelsen fra Norges nye samferdsel og bompengeminister Jon Georg Dale?