Den nye trafikkforsikringsavgiften

Publisert 19.12.2017

Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

Det er et godt tiltak at årsavgiften for motorkjøretøy nå blir krevd inn gjennom forsikringsselskapene, i mindre «porsjoner» gjennom året, enn én stor, som nok var grunnen til at mange unnlot å betale, og dermed risikerte skilt-klipp.

Det som absolutt hadde løftet nyordningen til enda bedre nivå, var om årsavgiften ble tilpasset den kjørelengde forsikringen gjelder for. Det er forskjell på en kjørelengde på 8.000 km i året og en på 24.000 km i året. Dette har jo selskapene full oversikt over, og med hensyn til nettopp kjørelengde pr. år for det enkelte kjøretøy, vil den tilpassede årsavgiften være en rettferdig ordning.

Noen land i Europa har denne ordningen. Den oppleves som rettferdig. Den som f.eks. kjører 24.000 km i året – og har forsikring i hht. dette, – skal da betale 3 ganger så mye i årsavgift som den som kjører 8.000 km, og har forsikring i hht. dette.

Eksempel: Dersom årsavgift-/trafikkforsikrings-satsen for 8.000 km er 1.000.-kr., vil da satsen for 24.000 km være 3.000.-kr. For de fleste av oss bør en ordning som dette kjennes både rett og rettferdig! Det er hverken logisk eller rettferdig at den som kjører max. 8,000 km i året med sin dieselbil uten partikkelfilter, skal betale 3.290.-, det samme som tilsvarende bil som kjører 25.000 km i året! Det er helt feil og udemokratisk! Har myndighetene problemer med å forstå noe så innlysende enkelt? Med en rettferdig gradering etter kjørelengde, vil holdningen til avgiftene være mye mer positiv og i møte-kommende!

Årsavgift/trafikkforsikring for veteranbiler bør være som den er, og for motorsykler over 125 ccm bør den senkes til samme nivå som veteranbiler. Motorsykler er i fåtall, og er mer miljøvennlige enn uansett hvilken bil!