Det altfor dyre Norge

Publisert 27.5.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ja i Norge blir fattige, fattigere og fattigere. Ute i verden, er det ingen som vil tro det, i oljelandet Norge må jo det ikke finnes noen fattigdom i det hele tatt. I det rike Norge, tenker politikerne kun på seg selv. I det langstrakte landet der politikerne ikke bryr seg om folket som har ansatt dem til å styre for seg. Drivstoffprisene har gått nærmest til himmels. I svært mange steder i dette land er bilen en livsnødvendighet, fordi mange steder går det nesten ikke kollektivtransport, kanskje en buss til næreste senter om morgen og en tilbake om kvelden. Ingen jernbane går det. Hvorfor stemmer folk på slike politikere gang på gang? Nå går også strømprisene til himmels, i vertfall i sør.

I det rike Norge ignorer politikerne å vedlikeholde vegene. I nord og i vest er tunellene så trange og dårlige at to vogntog har vanskeligheter med å møte hverandre og disse er også rasfarlige. Det har gått liv i tunellene i nord. Det er bare spørsmål om noe lignende skjer på strekningen Trengereid Voss. Når det skjer dødsulykker på disse vegene, når politikerne har blitt advart, har politikere i Samferdselsdepartementet gjort seg skyldig i drap. Det er bare snakk om tid, før noen som kjøre på E 16 får Vossebanen i hodet med eller uten tog. Er det ikke da på tide at ikke folket går til opprør mot disse ubrukelige politikerne. Hvert dødsfall eller skadet person i dette, er ingen ulykke, men regelrett drap med forsett. Norge har pengene for å reparere og sikre disse vegene, men å gjøre sin plikt, blir ikke lagt merke til av verden, men å sende milliarder ut av landet. Det legger verden merke til.

Nå kritiserer jeg ikke det vi gjør i forhold til Ukraina. Ukraina har blitt overfalt av sin nabo, Russland. Uten den hjelpen Ukraina får med våpenhjelp fra vest, kunne Ukraina ha falt i løpet av dager og da kunne Russland ha angrepet flere land og da NATO land. NATO er i dag i krig, men ikke direkte, med våpenhjelpen blir det samme. D.v.s. at også Norge er i krig mot Russland. Når Russland har tapt, skal man ikke godta noen Marshall hjelp fra USA. Det er da Russland som skal betale ødeleggelsene. Man kan begynne med å ta arrest i de midlene som er låst i USA og EU. Om Putin overlever, venter en livstidsdom på han i Haag for krigsforbrytelser, Putin er skyldig i, men også flere av de overordnede Generalene må stå til ansvar der.

Hans Bauge
Samfunnskritiker