Det bomselskapet ikke opplyste deg om?

Publisert 21.11.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ/Senior)
Foto: Wikipedia

Ingen forteller deg alt som du må passe på som norsk bilfører/bileier i utlandet, eller som utenlandsk bilfører/bileier i Norge når det gjelder bomstasjoner, og etter at differensierte takster til ulike tider på døgnet innføres, eller allerede er innført i både inn og utland.
Du kan allerede ha betalt maks avgift i bomringer rundt om i Europa dersom du da ikke hadde ditt kjøretøy registrert hos EPC, som står for European Parking Collection, et innkrevingsfirma som også Vegfinans AS i Norge samarbeider med.

Du som har bil som bruker bensin, kan faktisk ha betalt avgift for en bil som bruker diesel og kanskje er av eldre type. De automatiske bomstasjonskameraene kan ikke skille mellom bensindrevne biler eller dieseldrevne, ei heller mellom elektriske og hybridbiler. De kan heller ikke registrere hvilken Euroklasse bilen din har. Det er derfor meget viktig at du melder fra om hvilken type bil du har, om det er en diesel- eller bensindrevet bil, og særlig hvilke Euroklasse den har. Alle disse opplysninger framkommer på bilens registreringsbevis.

I en e-post bekrefter Vegfinans AS følgende når det gjelder ikke-norske kjøretøy som brukes i Norge: ”Biler med utenlandsk nummerskilt må registrere Euroklasse gjennom innkrevingsselskapet EPC(European Parking Collection). De som ikke har registrert Euroklasse blir automatisk belastet dyreste takst. Registrering ved EPC gjøres via denne linken: www.epcplc.com/environmental_differentiation.”

Men hva med dem som ikke har Internett da, spør vi om?