Det er noen som har skjønt det

Publisert 26.1.2018

Av Jan Hansen
Ansv.red. sfm.no
Foto: Wikimedia

Våre politikere er valgt for å være folkets ombud og tjenere – ikke omvendt. Dessverre har også sfm.no over lengre tid registrert en ovenfra og ned holdning fra flere politikere på Stortinget, særlig slike som ikke en gang gidder å svare på en seriøs henvendelse, ikke før vedkommende har fått opptil flere purringer. Og når endelig et svar foreligger, så er det ofte ikke et svar men en ren omgåelse av det man i utgangspunktet stilte spørsmål om.

Mange politikere og statsråder bruker ofte unnskyldningen ”vi kan ikke gå inn i enkeltsaker”, og selv om det i en henvendelse – og i klartekst, opplyses om at saken også angår mange mennesker og kan derfor ikke klassifiseres som enkeltsak. Saken om lovstridig samordning av grunnpensjoner er et klart eksempel. Ikke engang lederen for selveste kontroll- og konstitusjonskomiteen skjønte dette i et brev som artikkelforfatter sendte i sakens anledning. Det i seg selv er skremmende slik jeg ser det.

I Oslo Bystyre sitter det en representant ved navn Ivar Johansen som representerer Sosialistisk Venstreparti. Vedkommende er ansvarlig for en hjemmeside med oversikt over norske politikere og deres e-post og telefonnumre. På denne siden står det og noe å lese noe som alle politikere bør notere seg, også når det gjelder ”enkeltsaker” som ikke er ”enkeltsaker” i utgangspunktet. Ivar Johansen fra SV har tydeligvis skjønt dette etter som han skriver det han gjør.

Sitat: ”Dialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte er derfor tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer. De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten. Derfor denne oversikten. Dersom du ikke ønsker en kontakt med en bestemt representant anbefales det at du i stedet adresserer din henvendelse til den respektive partigruppes sekretariat. Da vil du i størst utstrekning være sikret å få en korrekt behandling av din henvendelse.” Sitat slutt.

Link til siden: http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/