Det må være lov å ytre seg

Publisert 16.8.2019
Foto: Colourbox

I demokratiet Kongeriket Norge, må alle norske borgere i ytringsfrihetens navn ha lov til følgende:

* Å forsvare norsk kultur, historisk plattform, 1000 år med kristen tro og kristne grunnverdier, norsk mat, skikk og bruk, og vestlig tradisjon – og å ta avstand fra snik-innføring fra andre kulturer via bakveien.

* Å forsvare retten til å si fra i all offentlighet om man ikke setter pris på at andre kulturer prøver å vinne fram i Norge, – UTEN å bli beskyldt for rasisme eller fremmedhat. Og retten til å hevde at like barn leker best!

* Å forsvare retten til å hevde dette syn, UTEN å bli forstyrret av grupper med historisk, rasistisk og kriminell 80 år gammel fortid, og som bør unndras fra å få bruke ytringsfriheten.

* Å forsvare retten til å si at vår historie har gitt oss et passelig antall gudshus og kirketårn, – og at man ikke ønsker flere fremmede tårn mot himmelen enn dem som historisk hører til norsk, kristen byggeskikk.

* Å forsvare retten til å hevde at Norge har fått nok innvandrere med dem som hittil er kommet, og at de som er integrert i det norske samfunn på alle måter, er nyttige for oss – og selvsagt hjertelig velkomne. Og bare de.

* Å forsvare retten til å hevde at man må få kjøre den bil man vil, reise med fly og båt som man vil – UTEN å føle skam, – og at noen politiske grupperinger driver med klima-hysterisk propaganda.

* Å forsvare retten til offentlig å hevde at man er uenig i en del skatter og avgifter, som bompenger, eiendomsskatt og formueskatt, – og at man er uenig i forskjellsbehandling av ulike kategorier bilister.

* Å forsvare retten til å forvente at disse punkter blir trykket i avis – folkets historiske talerør.

* Å forsvare retten til å hevde at i motsatt fall driver avisene med sensur, hvilket da ikke er akseptabelt jfr. demokratiets ytringsfrihet!

Terje Haugom