Det norske EU-slaveriet og de som kryper og bukker!

Publisert 22.10.2018
Foto: Colourbox

En fersk undersøkelse sier at planlegging, samferdsel, klima og miljø er lokalpolitiske områder som er direkte berørt av EU-politikk og EU-regelverk. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gejnnomført, viser at 49% av alle sakene i kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av politikk, direktiver og forordninger fra EU og EØS.

KS-leder Gunn Marit Helgesen uttalte – nærmest som en spøk – at norske kommuner og fylkesting bør opprette verv som lokale «europaministre».  Det indikerer uansett at trass i Norges utenforstående av EU, har norske politikere mer og mer bundet seg til EU- og EØS-direktiver og pålegg. Nesten halvparten av norsk politikk er berørt av hva EU ønsker. Norge er altså på god vei med å bli en politisk slave under en union vi ikke er medlem av, men som politikerne her i landet kryper og bukker for!

Både undertegnede og flere har her i Samfunnsmagasinet flere ganger dokumentert at både Stortinget og Regjeringen bryter Grunnlovens paragraf 1 med fullt overlegg.  Denne paragrafen er basisen for Norges frihet og uavhengighet, og våre rikspolitikere vet selvsagt utmerket godt at de bryter Grunnlovens fundament det landet er og skal være bygget på. Den paragrafen har fortsatt gyldighet – om ikke for Storting og Regjering, ser det ut til.  Da kalles det med klare ord landsforræderi!

Man kan sannelig lure på hvilke mennesker vi har valgt inn til å styre Norge?   Vi har en merkverdig organisasjon her i landet som kaller seg Europabevegelsen. Jeg går ut fra (?) at den får statsstøtte – ikke minst fra en Høyrestyrt regjering. Da får i prinsippet en nasjonalfiendtlig organisasjon støtte ved hjelp av våre skattepenger – og «våre» betyr som kjent også alle oss rundt 80% som er mot EU-medlemsskap – og sikkert også da mot EØS og Schengen.

Det er på høy tid at det norske folk våkner opp av dvalen og stemmer inn mennesker som gjør det folkevalgte er satt til å gjøre – nemlig å ivareta vårt lands frihet og sikkerhet. Det gjør man ikke ved å lure landet inn i EU bakveien, slik det tilsynelatende gjøres i dag ved den klart nasjonalfølelsesfrie regjeringen Solberg og dens nikkedukker i Stortinget! Trygve Slagsvold Vedum: Tør du ta disse sakene opp i Stortinget? Da vil du i tilfelle vinne tusener av nye velgere!

Wilfred Høsteland