Det norske folk fortjener bedre enn dette Jonas

Publisert 7.9.2022
Foto: Sfm.no

Norge, det er faktisk en hodeløs og meningsløs politikk når storting og ulike regjeringer i tillegg til de nåværende mønstrer priser på strøm, diesel og bensin – også elsker bompenger. Dette selv om flere partier i lang tid har prøvet å innbille det norske folk noe helt annet.

Et av de verste eksempelet på dette «dobbeltspillet» er at stortingspartiene vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å delfinansiere veibygging i Norge. Dette skjer utrolig nok mens milliardene ruller ut av Norge – helt uten styring og kontroll til korrupte regimer som ikke liker Norge og nordmenn, men som elsker norske skattemilliarder.

Samtidig med dette så øker dessverre forskjellene og fattigdommen i Norge. Monsterpriser på strøm, økte avgifter og bompenger er beviselig med på å forsterke at forskjellene i Norge blir større. Ja, en villet utvikling der de som har minst – eksempelvis ikke har råd til å bruke å kjøre bil. Dette er urettferdig og en utvikling Demokratene vil ta sterk avstand fra.

Økte bompenger er usosialt og kan tvinge de med de laveste inntektene bokstavelig talt av veien. Bompenger for lavinntekts bilister kan også føre til at det ikke lønner seg å være i jobb samt å delta i frivillig arbeid, lag og foreningsliv.

Som tidligere stortingsrepresentant vil jeg på det sterkeste be om at stortingspartiene endelig kan innse at bompenger må avskaffes da de øker forskjellene i Norge. Fakta som ingen kan bestride er at bompenger rammer de med lavest inntekt “knall hardt” og dette blir ikke bedre når det stadig settes det opp – flere og flere bomstasjoner i Norge.

Denne usosiale “melkingen” av norske bilister kan selvsagt ikke fortsette. Norske bilister har betalt og betaler mer enn nok i bompenger, rushtidsavgift og en endeløs rekke av skatter og avgifter på bruk av bil. Bare så det er sagt: Demokratene vil avskaffe og sier nei til bompenger og rushtidsavgift. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder