Det store pensjonsranet må ikke glemmes på valgdagen!

Publisert 21.8.2023
Foto: Colourbox

Norges historiens største pensjonsran bør få politiske konsekvenser allerede i høstens kommune og fylkestingsvalg. Ja, det er virkelig en stor nasjonal skam og skandale at stortingspartiene fra 2011 til 2021, i en periode på 10 år ranet norske pensjonister og uføre for hele 61 milliarder kroner – som følge av en «hjerterå» underreguleringene i pensjonsreformen.

For en med gjennomsnittspensjon utgjør det hele 107 200 kroner eller vel 17 000 kroner i året. Underreguleringen det er snakk om, er at pensjonene hvert år øker mindre enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet – noe som har blitt enda verre i den «dyrtiden» som vil nå i august 2023, lever i.

Jeg mener derfor bestemt at stortinget snarest gjennom et stortingsvedtak tilbakebetaler norske pensjonister og uføretrygdede de 61 milliardene – som er blitt «ranet» gjennom en hjerteråe underreguleringen som gjør at mennesker helt unødvendig lider og sliter økonomisk.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Kleppelista