Det var dette med blinklyset – igjen

Publisert 5.1.2019
Foto: Colourbox

De som kan regne seg som erfarne og mer proffe bilister, er de som følger trafikkspillets regler. De som er selv-utnevnte amatører, er de som jukser, gir blaffen, og ser på de andre som «gamle tanter». Intet bak rattet å gjøre!

Manglende korrekt bruk av blinklys er det som irriterer de erfarne bilistene mest, viser en undersøkelse. Du nærmer deg en rundkjøring, der det er 4 muligheter: 1) Ut til høyre, 2) ut og rett fram, 3) ut til venstre, 4) og rundt og ut i den retningen du kom fra:

1) I god tid – ca. 20-30 m før utkjøring til høyre slår du på blinklys, og svinger til høyre dersom det er klart fra venstre. (1. avkjørsel) (Er det f.eks. 2 gjennomgående felt i hovedretningen, velges høyre felt.)

2) Når du passerer midten av rundkjøringen, blinker du mot høyre, og fortsetter rett fram. (2.avkjørsel) (Er det 2 felt, kan du velge det som er hensiktsmessig for den videre kjøring.) Lar du være å blinke her, skapes usikkerhet hos motgående trafikk, og mye unødig oppbremsing. (Skal bilen til venstre, eller rett fram….?)

3) 10 m før rundkjøringen (ved 2 felt, velg venstre) viser du med venstre blinklys at du har tenkt deg til venstre i rundkjøringen, og når du passerer den utkjøringen som går rett fram (samme retning du hadde inn mot rundkjøringen), slår du på høyre blinklys og kjører ut mot venstre. (3.avkjørsel) Da forteller du motgående trafikk hvor du har tenkt deg, og de viker.

4) 10 m før rundkjøringen slår du på venstre blinklys, kjører mot urviserne rundt rundkjøringen, og når du passerer venstre utkjørsel (3.avkjørsel), slår du på høyre blinklys, og kjører ut (4.avkjørsel), ca. den retningen du kom fra.

Mange blinker enten mye for tidlig, for seint, glemmer å slå av blinklys, eller gir blaffen i andre trafikanter, og har egne, likegyldige regler. Uansett er slik oppførsel så uakseptabel, at det kvalifiserer til diskvalifisering, og leve videre som fotgjenger og buss-passasjer! Mange farlige situasjoner oppstår ved feil eller manglende bruk av blinklys. Ikke bare i rundkjøringer, men ved feltskifte, avkjørsler og innkjørsler – på alle slags veier der andre trafikanter finnes. Man SKAL vise tegn! Hermed anmodes UP om å ta hyppige og strenge kontroller!

Terje Haugom, bilist siden 1968.