Dette bør arbeidsgivere ta tak i etter ferien – negativ trend i retning og stolthet

Publisert 24.7.2023
Kilde: Simployer/Mynesdesk
Foto: Dreamstime

Følelsen av stolthet for arbeidsplassen og forståelsen av organisasjonens retning er på retur, viser undersøkelse. Her er noen konkrete tips for å snu denne negative utviklingen i tide og sørge for at motivasjonen opprettholdes. Simployer-rapporten Engasjement blant ansatte 2023 viser riktignok at det generelle engasjementet har hatt en positiv utvikling det siste året.

Undersøkelsen ble gjennomført blant Simployers engasjementskunder (brukere av verktøyet &frankly) ved hjelp av data fra medarbeiderundersøkelser gjennom året 2022.

• 73% svarte at de er stolte av å jobbe på arbeidsplassen

 • 82% føler at selskapet de jobber for er på rett vei

  – Resultatet er fortsatt relativt høyt, men det er en nedgang fra tidligere år, og det er derfor viktig å begynne å forebygge allerede nå, sier Lilian Ekelin, HR- og ledelsesrådgiver hos Simployer. Etterdønningene etter pandemien kan være en faktor, spesielt for organisasjoner som fortsatt jobber mest på hjemmekontor.

  – Det kan være vanskelig å føle en sterk tilhørighet til organisasjonen når man ikke jobber på stedet, sier Ekelin.

  Yngre generasjoner legger også stadig mer vekt på å føle formål og mening i arbeidet sitt, noe som påvirker graden av stolthet for arbeidsgiveren. Stolthet og retning er viktige faktorer for at ansatte skal føle seg engasjerte på jobben, spesielt i usikre tider. Økonomisk usikkerhet kan også skape en følelse av ustabilitet og manglende arbeidssikkerhet som påvirker de ansattes følelse av stolthet og retning. Men hva kan man da gjøre for å snu denne negative utviklingen i tide og sørge for at engasjementet opprettholdes?

  Her er noen konkrete tips for å gjenopplive retningen og få de ansatte til å føle seg stolte:

  Gjenoppdag visjonen og del den med lidenskap

  For å gjenvinne de ansattes følelse av stolthet og retning må organisasjonen ta et sterkt grep om sin visjon og sine verdier. Ledere må gi et inspirerende bilde av fremtiden og knytte det til innsatsen til den enkelte ansatte. Gjør derfor visjonen konkret for de ansatte ved å vise hvordan deres individuelle bidrag former og realiserer visjonen. Da skapes det en sterk forbindelse mellom arbeidet og en mening, noe som gir en sterkere følelse av tilhørighet og økt stolthet over å være en del av organisasjonens reise.

  Skap en kultur med anerkjennelse og verdsettelse

  Det er på tide å dyrke en kultur der det kryr av tilbakemeldinger og ros. Reflekter over prestasjonene til dine ansatte eller kolleger. Gi tilbakemelding og ros jevnlig, både i formelle og uformelle sammenhenger. Det kan være en enkel tommel opp, en personlig takk eller en offentlig hyllest for en god innsats. Hvis de ansatte føler seg anerkjent og verdsatt for arbeidet sitt, vil stoltheten deres vokse. De blir mer motiverte og strebe etter å levere enda bedre resultater.

  Gi rom for personlig utvikling

  Når de ansatte har klare mål og en plan for sin personlige utvikling, åpner det døren for økt motivasjon og en tydelig retning i arbeidet deres. Å støtte og tilby muligheter for vekst er nøkkelen til å vekke stoltheten over de ansattes ferdigheter og prestasjoner. Det viser også at dere som organisasjon er villige til å investere i de ansattes suksess.

  Skap en positiv og inkluderende kultur

  For at arbeidsplassen skal ha en positiv og inkluderende kultur som styrker de ansattes stolthet og engasjement, er samarbeid avgjørende. Oppmuntre til åpen kommunikasjon og sørg for at de ansatte føler seg komfortable med å dele sine ideer og perspektiver. I dialogen med hverandre kan dere dra nytte av den samlede kunnskapen og erfaringen til teamet.