Dette må aldri glemmes

Publisert 22.8.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Krigsbarna og deres mødre har ikke fått skikkelig oppreisning

NRK hadde et program for en stund siden om de såkalte tyskertøsene i Danmark hvor hele 50 000 danske kvinner forelsket seg i tyske soldater under krigen. Dette var en skremmende dokumentar som viste hvordan samfunnet behandlet folk. Situasjonen i Norge var nok enda verre og mange mødre og deres barn fikk en forferdelig behandling etter krigen. Mange kom aldri over denne behandlingen og lider den dag i dag pga. samfunnets kollektive avstraffelse.

Erstatningsordningen for krigsbarna gjennom departementet er et avsluttet kapittel for flere år siden. Dette var en billighetserstatning for personer som er født i årene 1940-46 med norsk mor og far som var soldat for den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Det er sikkert mange som ikke fikk mulighet til å søke og den bør tas opp igjen. Jeg vil samtidig etterlyse en skikkelig oppreisning også for krigsbarnemødrene og deres barn. Noen av mødrene lever enda og fortjener en skikkelig unnskyldning fra staten. Uansett så må beklagelsen også rettes til mødrenes familie.

Krigsbarn-mødrene hadde de første årene etter krigen et dårlig utgangspunkt på arbeidsmarkedet som enslige, unge og uglesette, og selv om det finnes mange enkeltunntak, resulterte det trolig i vanskeligere økonomi for denne gruppen sammenlignet med andre enslige mødre. Virkningene av manglende barnebidrag, unntak i barnetrygd, morstrygd og andre bestemmelser måtte nødvendigvis få konsekvenser for oppvekstforholdene for barna deres. I tillegg til effekten av denne statlige politikken kom den stigmatisering som de ble utsatt for, og det selvbilde de hadde fått som følge av sine valg under krigen.

Pensjonistpartiet som jeg representerer kan ikke akseptere at man nå glemmer hva som skjedde etter krigen og den behandling krigsbarnemødrene og krigsbarna fikk. En oppreisning vil også gi familiene etter de som har gått bort en moralsk støtte. Jeg foreslo i bystyret i Trondheim for flere år siden at Trondheim kommune burde granske den behandling krigsbarna og deres mødre fikk i Trondheim etter krigen. Dette forslaget fikk dessverre bare min stemme. Årene de går, men behandlingen disse fikk etter krigen skal aldri glemmes.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag
og bystyrerepresentant i Trondheim