Digitalt i den norske kirken

Publisert 18.3.2019
Foto: Colourbox

Det hevdes fra høy-konservative organisters og kantorers hold at det må «ivaretas og videreutvikles de kirkemusikalske tradisjoner». Denne tese tolker pipeorgel-tilhengerne dit hen at dette gjelder selve instrumentet. Det kan like godt tolkes som at det gjelder selve musikken, komposisjonene, stilarter, instrumental og vokal kirkemusikk!

Men også de høy-konservative har vel fått med seg at det har skjedd en utvikling både på det ene og det andre området! Det var en genistrek av munkene på 300-tallet som ved hjelp av en peispuster, en trekasse med huller i, trefløyter i forskjellige lengder montert i hullene, og primitive «tangenter» som – ved å trykke på dem – slapp luften opp i fløytene, og musikk på orgel var i sin spede fødsel. Orgel – lat. organum, – er verktøy!

Så utviklet orgelet seg videre, og dyktige orgelbyggere – særlig i barokken (1600-1750) – satte en ideal standard for pipeorgler opp til vår tid. Glem ikke, at i 1934 konstruerte Laurens Hammond (Chicago) sitt elektro-magnetiske Hammond-orgel, en suksess som ble hoved-orgel i over 70.000 kirker og katedraler verden over! Mange av dem har fortsatt samme funksjon! Mange pipeorgler «dør» allerede etter 10-20 år! Vi fikk el-gitarer midt på 1950-tallet. El-pianoer er allment godtatt fra ca. 1930. Og i mange år har Guds ord blitt forkynt via digitale mikrofoner, forsterkere og høyttalere i så å si alle gudshus! Solister synger via slike anlegg. Er den kristne sang og Guds ord forringet av den grunn?

«Videreutvikle» må selvsagt også gjelde instrumentene! Og i dag har vi GODE alternativer til pipeorgel! I store kirker i bykommuner med god økonomi, er det flott om rådmann og fellesråd har råd til å holde kirken med et velklingende, stort og godt vedlikeholdt pipeorgel! Men på småsteder, på landsbygda o.l., hvor økonomien har sin absolutte begrensning, står det mange astmatiske, funksjonshemmede og ille-lydende orgel-lik. Man bruker piano eller el-piano til høymesser o.a. Men DA er vel et moderne, velklingende digital-orgel bedre! Velger man italiensk, kan over 400 kirker og kapell i Sverige skrive under på at digitalt i dag er TOPP! Gud har ikke sagt at orgelets utvikling skulle stoppe på 1700-tallet! De beste digitale kirkeorgler i dag gir vel så mye kulturell glede og inspirasjon som et godt pipeorgel! Og variasjoner uten sidestykke!

Terje Haugom, pensjonert organist.