Diskriminerer eiere av hytte og fritidsbolig

Publisert 4.1.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvorfor diskrimineres de som har hytte eller fritidsbolig i strømstøtte?

Fra 1. september 2022 økte strømstøtten for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået.

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl.mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på forskjellsbehandlingen. Det er ikke alle som har luksushytter og hytter er tross alt et fritidstilbud som folk setter stor pris på. Det er folkehelse å benytte dra på hytta for de aller fleste.

Hytteeierne må i dag også betale høye offentlige avgifter for å eie sin bolig og da bør man få mulighet til strømstøtte i likhet med ordinær bolig.

Grunnlovens paragraf 98 sier:
«Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Staten kan ha brutt loven fordi det i denne sak er usaklig forskjellsbehandling mellom sekundærboliger og fritidsboliger i strømstøtteordningen.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet