Diskrimineres eldre som vil bytte bank?

Publisert 11.12.2023
Foto: Colourbox

På Internett, og særlig på sosiale medier som eksempelvis Facebook, sloss mange norske banker og finansinstitusjoner i dag om å få deg som kunde. Alle vil at du skal flytte eksisterende lån og eventuelle sparekonti og andre konti over til dem for mindre gebyrer eller ingen, bedre sparerenter, lavere lånerenter og vilkår.

I løpet av en 3 måneders periode, har artikkelforfatter sjekket ut 6 forskjellige norske banker (uten å nevne disse med navn. Reklame vil jeg ikke engang gi dem.) Testen besto i å se hvor lett man kunne få flyttet et eksisterende boliglån fra en bank til en annen. Alle 6 bankene hadde ulike forklaringer. Det ble tre tilbud og tre avslag. To av bankene kom med tilbud om renter som faktisk lå noe høyere enn den aktuelle renten til søkeren.

Tre av bankene hvor det ble søkt, mente at inntekten var «for liten», og en av dem hevdet at årsaken var at man «eide en personbil». Da er man «ikke i stand til å betjene et lån», og selv om man rent bevislig var mer enn godt nok i stand til å betjene et enda høyere lån enn det som det ble søkt om. Søker hadde heller ikke lån på verken bil eller båt, ei heller en eneste kredittanmerkning, men ellers et tidligere og årelangt godt bank og kredittforhold med en av bankene i Eika Alliansen.

Et paradoks

Ett nytt boliglån med en lavere renter og ingen omkostninger, ville jo gjort en søker i bedre stand til å betale et boliglån. Den anmerkningen tålte ikke to av de seks bankene. I låneforskriften nevnes det heller ikke et eneste ord om man ikke kan være eier av en personbil eller en båt som det ikke er gjeld på, dersom man søker om å få flyttet et boliglån. Her er linken til den gjeldende forskriften. Les den og bedøm selv: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-09-2648

Kan det være slik at eldre søkere ikke får byttet til enkelte banker, men bankene våger ikke å skrive noe sånt i sine avslag, og i frykt for å få et diskrimineringsstempel på seg fra bl.a. Sivilombudet? Derfor finner de i stedet på ulike men lite holdbare unnskyldninger, eller lar helt enkelt være å svare søkeren tross gjentatte purringer?

Avslutningsvis kan jeg trøste min egen bank og forsikringsselskap med at det ikke er aktuelt for undertegnede å bytte til noen andre banker eller forsikringsselskaper. JBF er mer enn god nok for meg. Reklame sier du, ja – men som fortjent.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ