Dobling av TBE-vaksinering fra i fjor

Publisert 15.7.2022
Kilde/Foto: MyNewsdesk

Ved utgangen av juni i år er det solgt dobbelt så mange vaksiner mot skogflåttencafelitt fra apotek som i samme perioden i fjor. Så langt er det solgt 38 500 vaksiner i år.

FHI melder at det har vært en økning i forekomsten av skogflottencafelitt (TBE) de siste årene, fra 23 tilfeller i 2018 til 64 tilfeller i fjor. TBE kan gi svært alvorlig sykdom, og ca 30 prosent utvikler hjernebetennelse. Skogflåttencefalitt er en virussykdom som overføres med flått, men sykdommen må ikke forveksles med Lyme borreliose som er en annen sykdom som overføres med flåttbitt.

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått i områder langs kysten samt i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke), skriver FHI.

– Det er åpenbart mange som har fått med seg anbefalingene om å ta vaksinen hvis man ferdes mye i naturen i de berørte områdene. Det er positivt at så mange tar advarslene på alvor, og gjør noe for å beskytte seg, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Salget av TBE-vaksiner er størst i Vestfold og Telemark, som står for 30 prosent av alle vaksiner i år. Viken (som inkluderer tidligere Buskerud), Oslo og Agder er de andre fylkene som har høyt salg. Til sammen selges 87 prosent av vaksinene fra apotek i disse fire fylkene.

– I Oslo og Viken bor det også mange som har hytter i de mest berørte områdene, som trolig forklarer den høye vaksinasjonsgraden i disse fylkene, forklarer Andresen.

Fordi vaksinen skal settes i tre eller fire omganger over en periode på 12-15 måneder, er det vanskelig å si nøyaktig hvor mange personer som har vaksinert seg i år. Trolig dreier det seg om ca. 30 000. Man må ha fått minst to doser for at vaksinen skal være virksom denne sesongen.

Vaksinering i apotek

Hanne Andresen tror noe av økningen kan skyldes at flere apotek har begynt å tilby TBE-vaksinering.