Drikkevannsnettet blir dårligere

Publisert 17.9.2018
Kilde: Va-info.
Foto: Va-info

Fornyelsen av drikkevannsnettet var for de siste tre årene i middel 0,66 % per år. De foregående tre årene hadde en fornyelse på 0,70 %. Når gjennomsnittet for tre år går ned 5,7 % bare i løpet av ett år, er dette ikke særlig lovende sier Oddvar Lindholm i Oval Info. Regjeringens «Nasjonale mål for Vann og Helse» har som kjent en fornyelse på 2 % per år som mål i de nærmeste kommende år. Lite tyder på at vi når dette svært forsiktige målet.

Antall innbyggere i Norge 2017 var 5, 258 mill. Dvs. i følge SSB sin tabell, at 4,464 mill fikk vann fra kommunale vannverk og at leveransen var på 419 liter per person og døgn. I følge Norsk Vann går 27 % til andre formål enn husholdninger. Dette blir da 113 l/p d. Norsk Vann anbefaler også å anta at gjennomsnittlig husholdningsforbruk settes til 140 l/p d. (Dette er betydelig mindre enn det SSB estimerer).

Differansen blir da lekkasjer som blir: 419 – 140 – 113 = 166 l/p d. Lekkasjeandelen, regnet i %, blir da ca. 40 %. Dvs. en god del høyere enn SSBs offisielle lekkasjetall på 30,3 %.

Les mer om saken med statistikker: http://www.ovalinfo.no/aktuelt/landets-drikkevannsnett-blir-bare-darligere/