E16 – uforstandens utrolige klimaks

Publisert 4.11.2019
Foto: Wikimedia

Rasfaren langs E-16 mellom Trengereid og Voss truer hver dag og natt med å drepe veifarende og de som tar toget. Ingen kan forutsi når det skjer en alvorlig tragedie på strekningens mange kritiske punkt, bare at det vil skje – uanmeldt.

En skulle tro at Norsk Transportplan var like uangripelig som steintavlene med De ti bud Moses fikk av Herren oppe på fjellet. Og NTP må følges til punkt og prikke! Først skal vi oppgradere motorveiene og trafikk-maskinene på Østlandet, hvor de ikke en gang vet hva et ras er! Så får vi se på E-16 – en eller annen gang på 2020-tallet. Har regjeringen tenkt å foreta seg noe snarest i denne anledning? Er de klar over hvor det meste av Norges verdi-skapning foregår?

Forsvarssjefen ber om 25 milliarder som må til for at Marinen, Hæren, Fly-våpenet og Heimevernet skal bli i stand til å forsvare Norge når alarmen går, og mens vi venter på våre allierte i NATO. Har det kommet signaler fra regjeringen om at dette vil bli ordnet snarest? Til dem som enda ikke har fått det med seg: Oljefondet i slutten av oktober 2019 passerte nettopp 10.000 milliarder. Og statsministeren er fra Bergen.

«Det går an å redusere kostnadene med 100 milliarder kroner på 120 veiprosjekter som i dag har en prislapp på 600 milliarder kroner», mener Statens vegvesen. Ja vel, og gleden er sikkert stor hos MDG og Venstre! Det er det derimot ikke blant de tusener som daglig ferdes langs E-16 mellom Bergen og Voss. Ukentlige og til tider daglige ras av jord, stein, trær og – om vinteren – snø, gjør at den viktigste veiforbindelsen Vest-Øst og omvendt er en potensiell dødsvei.

Behovet for en ny og sikker veitrasé – hovedsakelig i dobbeltløpet tunnel er meget presserende! Regjeringen må forstå, at det må ikke en klistret skolebuss, et vogntog feid på sjøen, eller smadrede personbiler og tapte liv til, før det gjøres noe! Jernbanen har også noen meget rasfarlige strekninger i samme området. Og med ekstremvær i tidene som kommer, vil rasene fortsette å komme. Mange flere og farlige ras!

Uansett hvilke nedskjæringer og besparelser Statens Vegvesen tenker å gjøre, må ikke det gå utover en ny og livsviktig trasé på landets farligste veistrekning. Og det må være mulig å gjøre en omprioritering i gjeldende Norsk Transportplan (NTP), slik at nettopp dette problemet kjøres opp på første plass. Å bruke ressursene i årene som kommer på bedre motorveier o.l. på flate Østlandet – i stedet for å prioritere E-16 – er rett og slett ubegripelig dumt og uakseptabelt! Dette burde regjeringen og ministeren vise forståelse for, og rett og slett banke gjennom denne livsviktige omprioritering!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.