ECHR – Barnevern: Den norske idyllen har slått sprekker

Publisert 8.7.20198
Foto: Wikipedia

Så skulle endelig menneskerettsdomstolen (ECHR) i Strasbourg begynne å reagere, og ikke en eneste dag for tidlig. Norge må nå svare for hele 26 saker som omfatter det norske barnevernet.

Sfm.no spør samtidig hva ECHR nå akter å gjøre med alle norske sakene som den avviste etter både første og andre gangs prøving: Etter påtrykk fra norske ansvarlige politikere under årene 2005-2008 og norske myndigheter.

Sfm.no har tidligere skrevet mye om skolehjems- og barnehjemsskandalen, hvor norsk barnevern har spilt hovedrollen og hatt største delen av ansvaret. Barnevernet var da underlagt det daværende Barne- og familiedepartementet.

Det gjenstår å se om ECHR er så ”uavhengig” som den fortsatt påstår å være, noe den slettens ikke var under årene 2005-2008. På denne tiden ble en rekke norsk saker blankt avvist. Det borger jo ikke for en høy troverdighet og uavhengighet. De avviste sakene burde derfor domstolen ta opp igjen. Først da kan den kalles demokratisk og helt uavhengig slik sfm.no ser det.

At ECHR nå tar tak i hele 26 bv-saker, ser også sfm.no på som meget positivt. Disse sakene er med på å slå store sprekker i den norske selvgodheten og barnevern-idyllen. Måtte avgjørelsene gå i de rammedes favør, og måtte avgjørelsene bli en meget kraftig lærepenge for Norge.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør