EIU: «Norge har verdens beste demokrati»?

Publisert 14.1.2019
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Sfm.no

EIU (The Economist Intelligence Unit) er en forsknings og analyse divisjonen under virksomheten The Economy Group. EIU publiserer bl.a. årlige lister over hvilke land som har det beste demokratiet. I en forbindelse som denne, må det være fullt tillatt å spørre EIU åpent om hvordan de har kommet fram til at Norge troner på toppen når det gjelder ”fullstendig demokrati” i verden for år 2018? Vi har derfor følgende spørsmål til EIU.

1. Er EIU klar over alle justismord som hvert år begås i Norge?
2. Er EIU klar over hvor mange ganger i året Norge bryter menneskerettighetene?
3. Er EIU klar over hvor ofte norske politikere misbruker sin makt?
4. Er EIU klar over hvor ofte norske myndigheter misbruker sin makt?
5. Er EIU klar over at Norge har et barnevern hvor barn og unge dør i deres varetekt?
6. Er EIU klar over at norske politikere stadig bryter landets grunnlov?
7. Er EIU klar over at ytringsfriheten i Norge stadig er under politisk press?

Hvordan kan EIU komme fram til et slikt, og for oss, et til de grader feilaktig resultat?  I den samme undersøkelsen havnet Island på 2. plass, Sverige på 3. plass og Danmark på en 5. plass. Finland var ikke med på listen over de 5 beste. New Zealand tok 4. plassen. Det er helt tydelig at noen må ha sovet dypt i timene mens denne undersøkelsen pågikk.

EIU kan heller ikke ha fått med seg de store internasjonale demonstrasjonene grunnet makt- og myndighetsmisbruket til det norske barnevernet. Man skulle kunne forvente at de som driver med ”seriøse” (?) internasjonale analyser og research, i det minste fikk med seg slike viktige momenter, i alle fall før de legger ut sitt resultat offentlig. At Norge er verdens mest demokratiske land er etter vårt syn også en stor overdrivelse.

Kanskje er det blitt delt ut noen ekstra millioner fra Norge i forkant av denne undersøkelsen? Og EIU sin undersøkelse vil også norske politikere, byråkrater og deres støttespillere bruke for alt hva den er verd. Ikke minst for å ytterligere villede landets befolkning. Det kalles ren propaganda.