Eldre studenter får ikke studentrabatt på kollektivreiser

Publisert 4.11.2022
Foto: Sfm.no (Innfekt: Privat).

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag så har jeg engasjert meg angående studentrabatt på kollektivreiser for alle studenter uansett alder.Jeg foreslo i Fylkestinget i gamle Sør-Trøndelag at Rådmannen skulle legge frem en sak ang. studentrabatt og om rabatten bør gjelde alle studenter og skoleelever uansett alder.

I dag er det en aldersgrense på dette i Trøndelag til og med 34 år og lavere i flere andre fylker. I Trøndelag er det et meget stort antall eldre studenter som ikke får denne studentrabatten. Det samme er det i de fleste fylker i landet.

Det må nå bli et krav over hele landet at alle voksne elever (uansett alder) som går på videregående skole derunder godkjente høgskoler og universiteter skal få dette tilbudet med studentrabatt på kollektivreiser. Det må sannelig være likhet og ikke slik som i dag at de over 34 år i Trøndelag blir diskriminert.

Jeg ble rett og slett overrasket over at det var kun Pensjonistpartiet i fylkestinget som så det som riktig at alle studenter uansett alder får denne rabatten. De øvrige partiene stemte ned mitt forslag.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag