Elev-volden mot lærere

Publisert 27.3.2019
Foto: Colourbox

Utdanningsforbundet ser alvorlig på statistikken som viser økende elev-vold mot lærere, spesielt i Grunnskolen, men også i VGS. Årsakene til problemene er mange, – ikke minst har mange elever med seg tanker, frustrasjon og traumer hjemmefra, som kan skyldes alkohol, skilsmisse, krangling, vold og misbruk – for å nevne noen.

Dette er ikke alltid like lett for skolen å takle. Men – noe kan gjøres i lærer-utdanningen. Det er i læreryrket – som i de fleste andre yrker – en beklagelig sannhet at ikke alle egner seg til å bli lærer. I et lærer-kollegium finnes alle typer, fra de som har en medfødt korona av autoritet med seg, til de som nærmest ber om unnskyldning for at de er til. Og nettopp disse forskjellige typer lærere er elevene raskt i stand til å tolke og plassere. Det er ingen tvil om hvilken lærer-type som vil lykkes best med sine elever, og hvilken som kan få oppleve både bråk og episoder av vold.

Det er i lærer-utdanningens første fase man trenger en prosess eller prosedyre for hvordan studenter – som av ulike årsaker ikke egner seg til å jobbe i norsk skole – kan lukes ut, og tilbys rådgivning for å stake ut en annen kurs for seg og sin framtid. Skolen trenger lærere med sterk personlighet, som er trygg i sin fagkrets, og som har evnen til å gi også de mest utagerende en ro i sinn, en trygghetsfølelse, og følelse av å bety noe – både for medelever og lærerne.

Terje Haugom, pensjonert adjunkt.