EMD dommen mot Norge

Publisert 11.10.2019
Foto: Colourbox

Hvor mange ganger skal Norge dømmes i EMD før man lærer av sine skader? Jeg tror ikke at de noen gang vil lære eller ha ønske om å forbedre situasjonen for å slippe den slags! Når man hørte statens riksadvokat uttale seg, så skjønner man at kynismen går foran rettferdigheten. At Lobben som mor legger føringer og håp for andre får så være, og ære være henne for det, men vil dette egentlig få noen lignende følger for flere??

Sakene har sine egne innhold, og ut fra hvordan barnevernet har lagt opp saken til egen fordel. Og får statens medhold uansett hvor mange menneskerettighetsbrudd man foretar, det er liksom fritt frem for den slags. Selv om hele 26 (?) saker fortsatt ligger på vent, så gjenstår det å se hva disse får i sitt innhold i denne samme domstolen. Men, dette har satt Norge på verdenskartet i antall brudd på menneskerettigheter satt i system, som noen elementer i norsk forvaltning sørger for ved hjelp av vennetjenester som tjener grovt på menneskehandelen dette i virkeligheten er!!

”Mye er gjort for å styrke barnevernet”?

Dette er en uttalelse som Barneministeren skal ha sagt. Hva er det da som er sagt?? Da er det ikke vanskelig å se at det som egentlig ble sagt er at barnevernet har styrket seg, og da spørs det overfor hvem? Barna eller barnevernet? Selvsagt blir det barnevernet i og med at barnevernet da er styrket, altså får mer makt? Med den uttalelsen fra Kjell Ingolf Ropstad så ser ikke han hva EMD-dommen skal bety for familier som Norge nekter familiesamhold etter menneskerettighetene.

Som Hillestad Thune sier, ”dette er brudd på gjeldende bestemmelser, og som Norge har ratifisert, og som da skal være innlemmet i norsk lov som da Norge bryter i stor skala.” Jeg tror ikke at Ropstad selv skjønner hva norsk lov er, og hvordan Norge har plikt til å følge alle EMKs artikler, men som det ser ut til at de ikke forholder seg til. Dette er en stor skam!

Ellinor Nerbø