En basisvare ingen har råd til?

Publisert 28.9.2022
Foto: Colourbox

Nå har det rabla fullstendig for dem som styrer strømprisen??

Når det til vinteren er snakk om at prisen kan nå over tjue kroner kilowatten, så er vel muligheten også der for enda høyere pris??  Folk vil da måtte velge mellom varme og mat i tillegg til hvordan man kommer seg til jobben etc.?? Dette kan vel til syvende og sist ende med massekonkurser- arbeidsledighetsøkning av nye dimensjoner- skape et u-land av Norge som mener at vi er best i alt når det gjelder??

Det hjelper ingen om kunnskapen er høy og innovasjonens tanker er langt over himmelrommet når man står fast økonomisk?? Hvem skal betale for gildet når flere og flere arbeidsplasser ligger i grus og en arbeidsledighet som eksploderer på grunn av en basisvare som strøm som ingen får råd til å bruke?? Med dette for øye, burde det være helt ulovlig å bygge boliger uten pipe til hver boenhet??!! Kanskje det ville sette en stopper for at distriktene nå gror over av skog??

Det finnes ingen varme som overgår en fyringsovnsvarme. Det er noe ved den varmen. Da har man muligheten for å slå to fluer i en smekk – både varmen og kokemulighetene til å få lagd den maten man ønsker om man har riktig type ovn?? Det er heller ingen dum ide å lage en «ute-grue» – om man har muligheten til det – som kan brukes til mye om man tenker seg om. Vaske klær på «gamlemåten» enn hva en maskinell gjør som koster mye?? Tålmodighet er vel et ord man ikke lengre bruker??

Hvordan man KAN innrette seg ut fra en situasjon som går an å løse har svært mange problemer med å finne løsninger på. Verst blir det for folk som skal bruke datatilgangen som også er avhengig av denne strømmen?? Hvor lenge vil det gå før man får tidsutkoblinger i strømnettet?? Vil man også få merke soneinndelte utkoblinger?? Alle har i dag data-telefondata-tv-komfyr- fryser(e) kjøleskap-arbeidsverktøy- vaskemaskin- vannpumper (ikke bare kommunale) etc. for ikke å snakke om de med el-biler som skal lades til enhver tid?? Hvordan lade disse om man ikke har tilgangen til dette??

Hva med de populære el-syklene og el-sparkesykler? Skal ikke disse også lades?? Selvnettbrett i skoleundervisningen- enten den nå går hjemmefra eller i skolen?? For ikke å snakke om lys i klasserommene?? El-bussen skal vel også lades og el-lastebiler som skal frakte matvarer ut til butikker og andre varer?? Hva med el-drosjer??
Her ser man konturene av at man har overkjørt folket og som til syvende og sist rammer staten selv?? Man møter NØKKEN i døra-ikke fanden på veggen!

Hvilket bilde ser statsministeren når han inntrer et rom uten strøm?? Men. Det skjer vel neppe?? Enn så lenge vi har fossilt drivstoff som diesel eller bensin- er da et aggregat som nå er ganske så stillegående- enn for noen år siden- noe man bør ha på terrassen i et egnet sted på vinteren?? Eller at man tyr til et solcelleanlegg om det passer seg sånn?? Til det mest nødvendige- gassvarmeovner vi som har dette selv i Norge- men den skal vel også kun selges ut?? Denne kan man både holde varmen med og å koke sin mat med.

At strøm er billigere i Nord for tiden sier nok at det bare er et tidsspørsmål om denne får forbli billig der i isødet. Der oppe i nord- rimeligere strøm til tross- så er det også noen problemer å løse. Da snakker man om yrkesaktive håndverkere som er en stor mangelvare på flere plan. Snekkere er ikke å oppdrive- det samme med elektrikere og rørleggere. Høy eller lavere strømpris til tross – våre styrende politikere har svært mye å lære. Det nytter ikke å være kjepphøye slik de i virkeligheten er. Det de har lært de unge i dag over flere ti-år, er å være kravstore slik de selv er det. Jeg lurer da på om de hadde levd med en pensjon under-langt under – en årlig pensjon på tohundretusen???

Ellinor Nerbø