En bomvei som svir!!

Publisert 22.5.2018
Av Per Henning Midtgaard
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Common

At et lite bygdesamfunn på Vestlandet, nærmere bestemt Vikebukt i Rauma kommune, i Møre & Romsdal fylke, der oppsitterne er blitt pålagt av denne regjeringen/ved Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen en, bomavgift som årlig utgjør et sted mellom 30 – 40 000 kr. Hva denne brutale ekstrautgift kan påvirke livskvaliteten til en gjennomsnittsfamilie i dette området, er det ikke vanskelig å forstå. Det er bare å nevne: Transport til og fra arbeid, mann og kone. Barn til og fra trening og andre ungdommelige aktiviteter. Vareinnkjøp og en god del uforutsett kjørevirksomhet. Uansett hvilken veg de skal kjøre må de passere en eller flere bomstasjoner.

En gjennomsnittsfamilie er i dag er helt og holdent avhengig av sin bil, for å kunne opprettholde familiens kamp for tilværelsen. Det reklameres og ropes at folk skal benytte kollektiv transport. Dette er da vel og bra for de som bor slik til at de kommer frem til ønsket sted. Men vi som bor i distriktene har ingen mulighet til slik transport. Og dette vet «syte – koppen» Ketil Solvik Olsen. Vi kjenner da til hans alltid tilbakeskuende tese, om at alt som er kritikkverdig og galt, er det den Rød – Grønne som har skylden for. Den har vi hørt om til det kjedsommelig.

Men i dag er vi da faktisk på veg til å bli ferdig med det femte året med Solbergs regjering (26 okt. 2013). Solvik-Olsen sitter fortsatt i transportstolen. Minnes jeg riktig så var det nylig avholdt en registrering av kritikkverdige norske veier. Har ikke tallet foran meg, men det dreide seg om et betydelig antall som ble nominert som farefulle og i meget dårlig forfatning. Jeg regner med at leserne har fått med seg hvilke veg som bli kåret som landets dårligste og farligste veg. Jeg lurer da på herr Samferdselsminister. Mener du fortsatt at det er relevant og beviselig at all denne veg – elendigheten er et arvegods fra dine forgjengere? Eller et du fortsatt ikke villig til å ta ansvar for de norske veiene?

Hr. statsråd. «Ta deg en Olsen Driver og få skikk på de norske veiene, og ta en titt på den blodige bomvegavgiften i Vågstranda. Før oppditterne pakker kofferten og flytter til en annen kommune, og det haster det med.