En demokratisk rett

Publisert 4.6.2021
Foto: Sfm.no

Det MDG-politiker Lan Marie Berg må være klar over er, at det ikke er henne som person vi seriøse samfunnsdebattanter er ute etter, men den bil-fiendtlige og den ekstreme og overformynderske ideologien hennes parti står for, og som hun gjør seg til talsperson for. Alle politikere som ytrer politiske, ekstreme meninger i det offentlige rom, må tåle at det demokratiske, velfungerende samfunn tar til motmæle. Ingen vil frivillig gi slipp på de goder og innarbeidede rettigheter man har. Og ingen ved sine fulle fem vil legge ned et lands viktigste levebrød. Vi som er samfunnsengasjerte, viser med all tydelighet hva vi mener om det man trygt kan kalle ekstreme, revolusjonære og overformynderske tanker og meninger som ytres i vårt demokratiske, offentlige rom. Uansett av hvem!

At MDGs talsperson ikke forstår hva samfunnet rundt henne reagerer på, og innretter seg deretter, er hennes problem, fordi partiets snevre og ekstreme klima- og miljø-ideologi har bitt seg fast i hennes sinn. Partiet MDG later heller ikke til å innse hvorfor svært mange blir sinte og reagerer så sterkt på de syn og krav MDG stiller til et Norge, som ikke ønsker deres endringer på alt som faktisk er bra og innarbeidet! Vi skribenter som ser og opplever dette fra utsiden, må ha lov å kritisere måten politikeren roper ut sin ideologiske overbevisning på, men kritikk skal skje på en saklig og real måte – uten hets og sjikane, – men så vi blir forstått. Og dette er en demokratisk rett vi må ivareta.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.