En feig statsminister fra Høyre!

Publisert 8.10.2018
Foto: Wikipedia

For en tid siden stilte jeg Erna Solberg noen konkrete og svært velbegrunnete spørsmål til henne i Samfunnsmagasinet, og påpekte at Regjeringen og Stortinget bryter Grunnlovens hoved-paragrafer på en rekke måter. Dette i forbindelse med Norges EØS-medlemsskap og andre europeiske instanser som heller ikke har noen som helst rett til å diktere Norges politikk på noen som helst områder – slik de i dag likevel gjør. Selvsagt vet statsministeren og hennes statsråder – og andre Stortings-politikere at de på en rekke områder bryter Grunnloven ganske grovt. Men de fortier det og later som om alt er som det skal. Det mangler det svært mye på!

Da Samfunnsmagasinet stilte gode spørsmål til Norges Bank i forbindelse med den nylige renteøkningen, svarte Norges Bank raskt og viste til greie dokumentasjoner videre i den aktuelle saken. Altså en voksen og ansvarlig administrasjon som svarer på spørsmål fra dem som lønner dem!

Men Høyre-statsministeren Erna Solberg har vist en utrolig feighet og unnfallenhet. Hun hever seg altså over pinlige og velbegrunnete spørsmål fra «almuen». Mine spørsmål ble også videreformidlet direkte til henne, men det hjalp heller ikke. Hun forblir stum som en østers.   Kan noen virkelig ha tillit til en statsminister og regjering som neglisjerer folket – velgerne – fordi de helt klart vet at spørsmålene og det som ble pekt på der, er helt korrekte.

Jeg håper at også mange av hennes egne Høyre-velgere våkner opp for Erna Solbergs arroganse og nedlatenhet, og vender henne og hennes regjering ryggen ved neste valg. Solberg-regjeringen har gjennom sine år på maktens tinde, vist en utrolig arroganse og likegyldig holdning til den norske befolkning.

En av regjeringens verste representanter også fra Høyre (selvsagt!) – Monica Mæland har vist diktatoriske tendenser, og burde trekke seg frivillig fra sin posisjon som kommunalminister. Jeg sikter i første rekke til at Finnmark fylke ved folkeavstemning om sammenslåing med Troms fylke – hvor 88% av dem som stemte i Finnmark sa et klart NEI. Nå sier også Sogn og Fjordane NEI til sammenslåing med Hordaland med overlegent flertall på over 65%!  Men Høyre har jo aldri visst hva demokrati er og betyr.  Kanskje noen kan forklare dem det…?

Wilfred Høsteland