En gratis idè til Bergen

Publisert 26.10.2018
Foto: Sfm.no

Bergens «nye» rådhus er i dårlig forfatning, og må restaureres for store beløp som også tar lang tid. Det vil i følge fagfolk aldri bli holdbart i lengden, og må følgelig tas igjen om 10 år eller så. Trond Tystad er blant dem som mener at dette skjemmende bygget i strøket like gjerne bør rives. Det er vel temmelig mange enige om.  Jeg husker at dette vinnerutkastet i arkitektkonkurransen var det minst pene – vist i byens aviser sammen med flere andre innkomne utkast.  Selvsagt bør bygget rives. Å flikke på såpass alvorlige og grunnleggende feil – kanskje for få år – er dårlig kommuneøkonomi. Det er bare å skyve store problemer foran seg til de igjen innhenter en.

Fylkesbygget i Lars Hillesgate skal rives – også et bygg i dårlig forfatning trass i at det er av forholdsvis nyere årgang. Mange bergenske bygninger fra de siste rundt 30-40 årene er blitt revet grunnet dårlige kvaliteter. Stikkord er Odontologen, Studentsenteret, m.fl. Er det arkitektene eller entreprenørene som egentlig er dårlige? Når det gjelder fylkesbygget, så kan vi jo koble sammen at det flere ganger har vært på tale å oppheve fylkeskommunen – en av de beste ideene som har vært fremsatt de siste 10 årene eller så. Fylkeskommunen har jo f.eks. aldri vist evner til å kunne drive offentlig transport i Bergensområdet, og nå skal prisene igjen skrues opp samtidig som det også blir dyrere og dyrere å bruke egen bil grunnet en vanvittig bompenge-politikk som føres i Bergen.

Her er en idè som jeg ikke tror har vært fremmet tidligere: Opphev fylkeskommunen når bygget rives. Riv så rådhuset og bygg nytt rådhus på «fylkes-tomten». To fluer i en smekk! Så kan Bergens offentlige transport-system igjen tilbakeføres til kommunen slik Bergen Sporvei i sin tid var. Det var en bedrift som var skikkelig styrt og en trivelig og trygg arbeidsplass for hundrevis av mennesker – inntil politikerne, med Høyre i spissen, slaktet Sporveien, og fusjonene og eierskapene i tur og uorden laget et fortløpende rot og usikkerhet for både hundrevis av sjåfører og tusener av passasjerer!

Og tomten hvor rådhuset står? Den kan bli et flott grøntområde med navnet Minneparken for mislykketheten.

Wilfred Høsteland