En kjedereaksjon med tapere

Publisert 29.8.2022
Foto: Colourbox

Vår sittende statsministers nylige mening om at «folk klarer seg bra», er en mening mange i landet vårt er svært uenig i. Det viser også reaksjoner på sosiale medier. Som en direkte konsekvens av en sanseløs prisøkning på både mat, strøm og drivstoff, så er det mange som har inntekter, (inkludert bostøtte og strømstøtte), som likevel ikke klarer å få dekket viktige utgifter som husleie/avdrag og renter på boliglån, strøm, husholdning, telefon, forsikringer, kommunale avgifter og reiseutgifter.

Det er oppsiktsvekkende at våre politikere, eliten og staten, fortsatt ikke forstår at enhver skal kunne leve og bo normalt av det de tjener. Pris- og avgiftsøkningene i Norge har aldri noen gang vært så høye etter 2. verdenskrig. Likevel så fortsetter stigningene uhemmet, og Norges Bank følger etter med nye renteøkninger «for å stanse inflasjonen». Men hvorfor får vi inflasjon? Årsaken er jo nettopp prisøkninger som har gått langt over det som ble gitt i lønns- og pensjonsøkning.

Når utgiftene blir langt høyere enn inntektene (inkludert diverse støtteordninger), så sier det seg selv at man da får mindre kjøpekraft. Det igjen resulterer i at produsenter og leverandører vil få mindre etterspørsel på sine varer fra butikkene, og butikkene vil få lavere salg. Årsak: Folket har ikke råd til å kjøpe varene deres. Og det igjen resulterer i nedskjæringer på antall ansatte. Da får heller ikke staten og kommuner inn skatter og avgifter. Det blir en kjedereaksjon som alle taper på i lengden.

Og den nå så kjente «strømstøtten» som ble vedtatt i 2021, er ikke en «støtteordning». Staten, fylker og kommuner har tjent enorme beløp grunnet en grassat prisøkning på strøm. Etter vårt syn er det direkte uforskammet å kalle det «strømstøtte». Det er mer korrekt å kalle støtten en «tilbakebetaling». Det handler om å betale tilbake altfor meget innkrevde avgifter på energisektoren. Dette må staten, fylkene og kommunene ta innover seg. Det gjelder selvsagt også våre politikere.

Hilsen fra oss i sfm.no