En norsk versjon av den franske revolusjon i 1792?

Publisert 1.2.2019
Illus.foto: Wikipedia

Tre overgrep som slett ikke behøver å være av seksuell karakter. Vi vil med dette rette søkelyset på tre statlige og parlamentariske overgrep mot det norske folk i vår tid:

Det første overgrepet

Det er Monica Mælands iherdige forsøk på å få by-kommuner til å satse på «fortetning» uten vett, – altså at folk ikke skal få bygge eneboliger, men stues sammen i blokk- og rekkehusmiljø. Det er ikke noe galt i å bo i blokk eller rekkehus! Men bevisst å gjøre det vanskelig for folk som vil bygge eget hus på egen tomt! Et avskyelig overgrep mot den personlige frihet og eiendomsrett til å velge hvordan og hvor man vil bo! Det oser av gammel-kommunistisk tankegang, ispedd en dash med jantelov.

Det andre overgrepet

Det er «kongstanken» om å «Forandre» Norge ved å slå sammen historiske fylker til større enheter, som f.eks. den tåpelige idéen å slå sammen Troms og Finnmark. Samme minister har vært primus motor i dette tiltaket, som har skapt et formidabelt sinne hos folket i Finnmark. Det som mest sannsynlig ligger bak denne «fornyelsen» av Norge, er å spare penger, stillinger og ressurser ellers. Finnmark bør stå samlet om å forsvare fylkets høyverdige og historiske integritet.

Det tredje overgrepet

Det ble avslørt på nyhetene i NRK 1 tirsdag kveld 29.januar 2019. Regjeringen vil slå sammen ALLE sykehus i Troms og Finnmark til ett!  Jo, her skal det bli vanvittig lange reiser for dem med hjerneslag, dem som skal føde, dem som trenger akutt hjelp osv.! Demokratene vil at hver kommune skal ha sitt eget lille eller større sykehus, alt etter folketallet i kommunen, – med sengeposter, fødeavdeling, operasjonssal og akutt-mottak, samt minst 2 ambulanser! Og fullverdig personale, inkl. sykepleiere, jordmor, allmenn-leger og kirurger. Spesialister i hver region! Et topp helsetilbud, inkl. sykehjem!

Den sittende regjering er i ferd med å skape en moderne norsk versjon av Den franske revolusjon i 1792. Dette er tre eksempler på maktmenneskers overgrep og overformynderi overfor vanlige mennesker i gode, gamle og trygge Norge! Ingen skal undre seg om folket snart synes at nok er nok, og stiller seg på barrikadene!

Marianne Solheim, fylkesleder Vestland, Demokratene.
Terje Haugom, Demokratene.