En ny trend: Neglisjèr velgerne!

Publisert 4.10.2018
Foto: Colourbox

Egentlig har vel politikerne aldri hatt den respekt for velgerne som de burde hatt. Når de har tryglet oss om støtte ved valget, så er det så å si blitt tradisjon å «takke» velgerne ved å vende dem ryggen. Ja enda til dolke dem i ryggen. Sistnevnte er vel det mest aktuelle i dag.  Politiker-generasjonen som har inntatt sine taburetter etter 1980-årene, ser ut til å representere en slags bølle-generasjon som med fullt overlegg går inn for å provosere velgerne – og folk flest for øvrig. Makt gjør ikke bare blind – men også frekk!  Bevisene er etter hvert blitt så mange at de kunne fylle flere tykke bøker.

Denne nyere politiker-generasjonen finner man selvfølgelig både på Storting/regjering og i bystyrer/byråd. De sørger stort sett for å foreslå og vedta tiltak som ikke kommer til å ramme dem selv. La oss begynne med byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes som skremmende eksempler. Oslo og Bergen ser ut til å bli drevet av noen mindretalls-politikere som lever i sine egne bobler – sin egen fantasiverden. Byenes sentrum skal blokkeres for biler og alle skal vær så god enten bruke bena, sykle eller henvises til kollektiv-transport som langt fra dekker de aktuelle behovene for svært mange. Advarsler om at slike tiltak betyr en sikker butikkdød og en jevn overgang til såkalte spøkelsesbyer som jevnt og sikkert vil forfalle på flere måter. Det synes som om denne galskapen ble lansert av såkalte grønne krefter som i første rekke Arbeiderpartiet, SV og Venstre så har hengt seg på. Det vitner jo om en utrolig umoden politisk sans – ja direkte ansvarsløs politikk fra politikere blottet for fremtidsvisjoner og konsekvenser.

De fire nevnte byene er skrekk-eksempler på denne politikken. Byene skal kveles av bomstasjoner som selvsagt vil føre til at handelen kommer til å gå dramatisk ned. Det blir kort sagt altfor kostbart å komme seg til sentrum. Når det koster like mye – og kanskje enda mer – enn det beløpet man hadde tenkt å handle for – da handler man selvsagt lokalt i bydels-sentrene. De færreste bor nemlig i sentrum. Men der bor en del av lokal-politikerne, og de slipper dermed unna ulempene. Bergen er et slikt eksempel. Men nå skal Bergen endatil få en verdensrekord av de mest tvilsomme – bomstasjoner midt i tjukkeste sentrum! Men hva gjør vel det når byråden for byutvikling kan spasere til jobben i Rådhuset?!

Når det gjelder neglisjering av velgerne, så er vel noen av de «beste» eksemplene i dag Bybanen i Bergen, som skal trumfes gjennom videre trass i at politikerne vet at de fleste er i mot. Private hjem – idylliske bo-områder må raseres, bedrifter må tvangsflyttes, og der brukes milliarder som ikke finnes. Men da er det bare å øke bompenger og eiendomsskatt! Det kalles ran! Det minner mer om en slags terror.

Så har man den meningsløse fylkes- og kommune-sammenslåingen rundt om i landet som også flertallet er klart imot. Det vet også politikerne – våre såkalte folkevalgte! Her er mottoet at hvis du ikke vil, så skal du! Eksempler er i første rekke folkeavstemningen i Finnmark hvor 88 % sa nei til sammenslåing med Troms fylke. Sogn og Fjordane fylke – der har rundt 70 % sagt nei til sammenslåing. Det gir ikke inntrykk på Stortinget og i Regjeringen. Der er det tvangemidlene fra Oslo som bestemmer – ordet demokrati   er visstnok ute av det norske språk. Da bør også ordet folkevalgte også bort. Betydningen av det er jo begravet! Kondolerer!

Wilfred Høsteland