En spade er en spade – fortsatt

Publisert 18.3.2018

Av Terje Haugom
Samfunnsdebattant
Illus.foto: Colourbox

Unge norske statsborgere, som har gitt avkall på alt det gode og trygge gamle Norge står for, for så å slutte seg til IS -, bør så absolutt fratas passet og sendes i fengsel som landssvikere, når de har fått nok, og vender hjem med halen mellom beina! De har faktisk gitt avkall på demokratiet, og fortjener ikke å tas på med demokratiske silkehansker – når de kommer tilbake etter å ha deltatt i IS’ bestialske handlinger, som faktisk er en kamp mot alt som heter demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter – der død og vold er mer verd enn levende og nestekjærlighet!

Når Norge er en sterk motstander av alt som heter terror og vold, og et politisk parti mener at terrorister også har rettigheter, – da er det bra at vi har en dyktig justisminister som setter foten ned, og våger å kalle en spade for en spade! Å lefle med – og være «human» mot – slike ”soldater”, er i seg selv en form for svik mot fedrelandet og de demokratiske prinsipper et fredelig samfunn bygger på. La oss ikke glemme hvordan landssvikere ble behandlet etter 2. verdenskrig! De fikk som fortjent. Med dette mener jeg ikke at svikerne av i dag skal skytes, men de skal føle på kropp og sinn hva det norske samfunn synes om det de har drevet med! De som roper mistillit mot vår justisminister, er for feige til å kalle en spade for en spade!

I Matteus 18, 21-35 sier Jesus: Du skal tilgi din bror 70 ganger 7! Sylvi Listhaug har gjentatte ganger forklart Stortinget at hun slett ikke hadde Utøya-tragedien i sinne, da hun refset politiske motstandere for at de ikke forsto hvor farlig det kan være å slippe norske IS-krigere inn i landet igjen – med alle rettigheter! Til tross for at alle burde ha forstått dette faktum, har hun bedt om unnskyldning for både bildet og budskapet på Facebook, som altså Ap med flere vridde om til å gjelde tragedien på Utøya, og som derfor skapte mye sinne og opprevne sår- ikke minst hos de pårørende. Noe Støre & co vet å slå mynt på!

Så henger regjeringens framtid i en tråd, og den som holder tråden, er KrF-leder Hareide. Sylvi Listhaug har bedt om unnskyldning fra Stortingets talerstol – flere ganger! Hvor dypt sitter Jesu budskap hos KrF-folket i Norges land? De som vil felle henne, er altså ikke enige i det budskap hun har stått for, og mener da indirekte at det å kjempe for IS, hogge hodet av folk, dele babyer i to med sverd osv. er ok! En statsråd som kjemper IMOT den slags, fortjener respekt og ros, UTEN å bli tatt til inntekt for noe helt annet, og så havne i en lapskaus av mistillit, avsky og stygg omtale – basert på maktsyke, forvrengt sannhet og kupp-makeri fra politiske motstandere! De i KrF som dømmer Listhaug ved å støtte opposisjonens mistillitsforslag mot henne, kaller seg kristne, men framstår som fromme og skinnhellige! Jesu påbud om tilgivelse er null verd hos dem!