En viktig sak 1. mai 2022

Publisert 29.4.2022
Foto: Colourbox

Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner

Hvorfor har man ikke egen parole for minstepensjonistene 1 mai? Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før. Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag. Det er tragisk at man ikke har klart å rette opp pensjonsrettighetene på alle disse årene, men kjører på samme opplegg som diskriminerer det arbeid som kvinnen har gjort når de bygde opp landet. Likhet, frihet og retten til ikke å bli diskriminert, er grunnleggende prinsipper i norsk og Internasjonal rett.

Til tross for dette ser vi store forskjeller når det gjelder hva kvinner får utbetalt i pensjon i forhold til menn. Årsaken er at kvinner historisk sett har innrettet seg i forhold til at ekteskap var kilden til forsørgelse – mannen stod for pengeforsørgelsen, mens kvinnen tok seg av omsorgsforsørgelsen. Slik er det ikke lenger, og kvinner som i god tro innrettet seg etter tradisjonelle kjønnsrollemønstre ender ofte som pensjonstapere.

Det er for tiden om lag 930.000 alderspensjonister i Norge, et tall som ifølge NAV s prognoser snart vil passere 1 million.
Totalt er det vel 160 000 personer som er klassifisert som minstepensjonister, herav om lag 140 000 av disse er kvinner.
Beløp disse får er så lave at man snakker om fattigdomsproblematikk. Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid. Dermed får de også lavere pensjonsopptjening.

Kvinner lever også lenger enn menn og trenger derfor minst like høy pensjon. Å bli enke med kun en pensjon (attpåtil minstepensjon) – kan ende opp i en tøff økonomisk hverdag. Tiden er nå inne for å løfte pensjonen kraftig opp slik at det er mulig å leve av trygden.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag