Enda en ny statsbegravelse

Publisert 31.8.2020
Foto: Sfm.no

Posten har skrantet i flere år – mer og mer kontinuerlig.   Posten er livsviktig og er en selvfølgelig samfunnsoppgave.   Der argumenteres med at datahandel og e-post har skylden.  Men datahandel fordrer jo enda mer post-service, så her er det noe som ikke stemmer!  Der har vært uttalt fra posthold at de har hatt en sterkt økende pakkepost å håndtere de senere årene.  Likevel legges post-terminaler og postkontorer ned i hopetall.

Folk klager som aldri før på umåtelig langsom postgang – verre enn noen gang – ja sågar verre enn i middelalderen.  Brev fra en bydel til en annen i f.eks. Bergen skal nå sendes via en postterminal på Østlandet.  Dette har medført opp til flere ukers forsinkelser av viktig post grunnet rot og feilsendinger rundt om.  Hver gang noen klager i avisene, kommer den samme representanten for Posten med samme svar – at de beklager – slikt skal ikke skje – han aner ikke hva som har skjedd den-og-den gangen.  Selvsagt aner de det – Posten har gått i svime de siste 10-15 årene!  Undertegnede har selv fått flere innkallelser fra sykehus forsinket trass i romslige avsenderdatoer.  Hvem skal betale for timer man ikke tar?  Sykehusene sender som kjent ikke slik post pr. e-post fordi det ikke er pålitelig nok på flere måter.

Siste melding fra en gammel døende Post er at innen de nærmeste 2 årene skal alle postkontorer i landet legges ned.  Men her er det sensasjonelle:  Oslo skal få beholde hele 6, og ett skal forbli på Svalbard! Mitt og manges spørsmål er så hvorfor Oslo skal få beholde hele 6, mens vi andre – også de andre store byene skal henvises til post i butikk – hvor der altfor ofte er et eneste rot!  Man kan ikke få hjelp til alt postalt der.  Det kan man ikke heller alltid gjennom nettbanken.

Det er på høy tid at vi nå får en regjering med en ansvarlig samferdselsminister som forstår alvoret.  Man kan ikke bare legge ned mesteparten av den profesjonelle post-servicen i hele landet – med unntak av Oslo.  Denne lille byen innerst i Viken blir prioritert på alle måter, ser det ut til, mens resten av landet mister både post, politi, og andre trygghets-instanser.  Og vi har en regjering som står for den eneste statsbegravelsen etter den andre.  NSB ble nylig begravet,- vår vannkraft står for tur, og Posten skal begraves innen de to neste årene.  De vet i hvert fall på forhånd når begravelsene skal finne sted – etter statsmordene!

Kondolerer, Norge!  Du er ikke lenger hva du var – «takket» være en konstant ødeleggende regjering som ikke har vett og respekt nok til å se hva de gjør for landets befolkning!  Den verste tiden i nyere norsk historie har vi hatt – og har vi – under Solberg-styret!

Wilfred Høsteland