Endelig er FrP på vei ut av regjeringen?

Publisert 3.6.2019
Foto: Wikimedia/Magnus Fröderbeg

I følge dagsnyttsendinger 2. juni, kan det tenkes at Fremskrittspartiet går ut av regjeringen.  Det har partiet adskillige ganger blitt anbefalt å gjøre – både av egne medlemmer og av velgere. Hvis FrP går ut av Solberg-regjeringen, er det er svært fornuftig tiltak som partiet vil vinne stort på. FrP har de siste årene helt klart vært i lommen på Høyre – styrt av Høyre – tvunget til å svelge både kameler og dinosaurer. Det gikk vel over strekken så det ljomet da partiet nylig offisielt gikk sterkt ut mot bompenge-galskapen, mens de samme dag (!) stemte for mer bompenger. Da kan man ikke ta et politisk parti alvorlig lenger. Da blir det rent hykleri!

FrP har nok tapt en stor mengde medlemmer nettopp grunnet sin deltagelse i Solberg-regjeringen. Partiet har lenge virket helt tafatt – uten egen viljestyrke – kort sagt maktesløst, og har gang på gang tråkket på sitt eget program – og ikke minst på partiets stifter Anders Lange og hans prinsipper.

Hvis FrP blir sittende lenger i regjeringen, vil partiet få enda mindre tilslutning – de vil kort sagt ikke bli trodd på mer. Forståelig at partiet søkte makt, og at det er gromt å sitte med statsråder – ikke minst med finansministeren – og etter hvert hele 8 justisministre. Det er en svært negativ rekord, men man skal huske på at både mediefolk og andre politikere har gjort sitt gjennom årene for å sverte FrP mest mulig når mulighetene bød seg. Så råtten er både mediene og en del andre politikere. FrP var ikke politisk korrekt. Jeg kan godt tenke meg at det var en del av Erna Solbergs plan når FrP kom i regjering – at nå skulle partiet gradvis vingeklippes. Det har Høyre klart!

Nå er det sannsynligvis de nye antibompenge-partiene som tar flest velgere fra FrP, men også fra de andre partiene. FrP har dummet seg kraftig ut, og får nå betale for det. Det har etter hvert blitt en ganske høy pris. Jeg tror at dersom FrP forlater regjeringen, vil partiet vinne mye på det og ta tilbake en god del av sine velgere. Så kan jo Solberg & Co (m/mikropartiene KrF og Venstre) sitte tilbake i adskillig større utrygghet enn hittil. Det fortjener de. Høyre er et diktatorisk parti både overfor sine regjeringspartnere og over for Norges befolkning – noe man mer enn tydelig nok har fått se bl.a. gjennom alle de såkalte reformene som de ble sterkt advart mot på forhånd, og som må sies å ha vært mislykket og skapt stor misnøye blant folk flest. Høyre har mer enn noe annet parti splittet landet ved sin gjentatte overkjøring både av folket generelt og av ekspertisen/fagfolkene innen de forskjellige områder og etater.

Så jeg vil bare si til FrP:  Kom dere ut av diktatur-regjeringen til Erna Solberg og kjemp for deres eget program fra Stortinget. Det vil dere tjene stort på også mot neste valg! Dere har en jobb med å gjenoppta velgernes tillit!

Wilfred Høsteland