Eneforsørgere må nå søke om ekstra omsorgsdager

Publisert 8.8.2022
Kilde: Simployer
Foto: Dreamstime

NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de som allerede har dobbel kvote.

Omsorgspenger benyttes når en ansatt er hjemme fra jobb med syke barn. Foreldre med ett eller to barn har i utgangspunktet rett på 10 dager hver med omsorgspenger, mens foreldre med tre eller flere barn har rett på 15 dager hver.

I forbindelse med koronapandemien, er antallet dager med omsorgspenger doblet i 2022.

Dobbel kvote for aleneforsørgere

Med «alene om omsorgen» menes at personen er alene om den daglige omsorgen for barnet. Det er den barnet bor fast hos som er alene om omsorgen, uavhengig av omfanget av samværet med den andre forelderen.

Den barnet bor fast hos ha rett til begge foreldrene sine omsorgsdager, altså dobbel kvote. Er det avtalt fast bosted hos begge foreldre er deler de dagene som om de fortsatt bor sammen.

– Frem til juni i år har dette skjedd automatisk, men arbeidsgiver har kunnet kreve at foreldrene la frem en bekreftelse fra NAV om at overføringen har skjedd. Nå har imidlertid NAV lansert en ny søknadsprosess for foreldre som er alene med omsorgen, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Alle må søke

Nav opplyser på sine nettsider at alle arbeidstakere fra og med juni 2022 må søke ekstra omsorgsdager når de er alene om omsorgen for barn.

– Nav krever dette av alle foreldre som er alene om omsorgen, også for de som tidligere har hatt dobbelt antall omsorgsdager på grunn av aleneomsorg, sier Torp.

Reglene er de samme

Atle Torp sier det ikke er noen endringer i regelverket som nå har skjedd, men at Nav har lagt om sin praksis.

– Det er samme kriterier som tidligere for å ha rett til begge foreldrene sine omsorgsdager. Kravet er at foreldrene ikke bor sammen, barnet må ha folkeregistrert adresse hos den som skal ha omsorgspengene, eller at en av foreldrene er død, sier Torp.

Arbeidsgiver betaler lønn for de første 10 omsorgsdagene; fra dag 11 kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV.