EØS-avtalen svekker Norge

Publisert 25.1.2023
Foto: Sfm.no

Norgesdemokratene sier NEI til arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping. Vi vil stoppe all arbeidsinnvandring ved å si opp EØS-avtalen. Vi sier Norge først og vil kjempe for norske arbeidsplasser og arbeidstakere.

Norgesdemokratene vil begrense bruken av midlertidige stillinger i arbeidslivet. Vi vil kjempe for å få tilbake norske arbeidere på norske skip og bli konkurranse dyktige innenfor EU-regelverkets grenser. Vi vil lovfeste minst 50 % norske arbeidere på norske skip. Norgesdemokratene i Norge vil også jobbe for å stoppe all eksport av norske velferdsordninger til utlandet.

EØS-avtalen er faktisk et ja til utenlandske kriminelle og økt arbeidsinnvandring. Tiggere på Norges-turne med tiggerbørser og biler fullpakket med tyvegods er et kjent faktum. Det er et direkte resultat av EØS-avtalen, på samme måten som det er et resultat av den samme avtalen at utenlandske firma kan underby norske med sin billige arbeidskraft.

Kriminelle fra hele Europa slipper uten problemer gjennom grensekontrollene til Schengen-området så lenge de har gyldig pass. I Norge kan de være i flere måneder, så lenge de hevder å være her for å lete etter jobber.Det er ganske utrolig at Fremskrittspartiet, som jo stemte for at Norge skulle slutte seg til avtalen, kan ha noen som helst troverdighet når de hevder at de er negative til en fri arbeidsinnvandring, og ønsker å bekjempe kriminalitet, når de samtidig åpner grensene som vide låvedører for nesten alle mennesker som er bosatt i Europa, øst som vest, fattige land så vel som rike land.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene