EØS trygger norske arbeidsplasser

Publisert 20.2.2018

Tekst: Stig Halvorsen

Den norske EU-debatten ble på mange måter lagt død etter at folket sa nei til EU med knappest mulig margin i 1994. Siden den gangen har det allikevel skjedd dramatiske endringer i Europa, og det er merkelig hvor fraværende EU-debatten er blant de politiske partiene. 

I kjølvannet av folkets nei endte Norge opp med en hybridløsning i form av en EØS-avtale som sikrer landet tilgang til EUs fire friheter. Denne har allikevel sin pris ved at Norge ikke deltar i beslutningsprosessene og at vi må følge regler som blir tredd ned over hodene på oss. Flere kritiske røster har derfor de siste årene tatt til orde for at Norge bør si opp EØS-avtalen og heller satse på en frihandelsavtale med EU.

En oppsigelse kan få dramatiske følger for mange sektorer

Det mange ikke tenker på er at en oppsigelse av EØS-avtalen fører til at Norge krasjer ut av et indre marked med mer enn 500 millioner innbyggere. Dette kan få dramatiske følger til alt fra norske eksportbedrifter og nordmenn som jobber og studerer i utlandet til mer trivielle ting som fotball. Flere norske spillere i gode utenlandske ligaer kan nemlig føre til at oddsen synker noe på at fotball landslaget klarer å lede Norge til et stort fotballmesterskap for menn igjen. Det er allikevel ikke bare innen idretten at en oppsigelse av EØS-avtalen kan få dramatiske følger, og det kan også være vanskelig for et velstående land som Norge å oppnå en god reforhandling av avtalen slik situasjonen er akkurat nå.

Lite sympati for rike Norge

Norge kommer også til å slite med å oppnå særlig sympati for sin sak i Brüssel. EU har for tiden hendene fulle med Brexit og i tillegg sliter flere nye medlemsland med høy arbeidsledighet, sosial uro og mye fattigdom. Det er derfor usannsynlig at et rikt land som Norge får særlig gehør for å oppnå en gunstigere avtale. En eventuell oppsigelse fører i tillegg til at vi må bruke mye penger og ressurser på å forhandle fram en rekke bilaterale avtaler i kompliserte sektorer som petroleum og fisk. Dette kan føre til flere års uvisshet, noe som kan få dramatiske konsekvenser for den økonomiske veksten i Norge.

EØS er praktisk for folk flest

En negativ utvikling for landet er en ting, men enda viktigere er at en eventuell oppsigelse kommer til å ramme hundretusenvis av vanlige mennesker både i Norge og utlandet. Flere nordmenn har utvandret til EU-land, og situasjonen for disse menneskene kommer til å bli veldig uoversiktlig hvis de plutselig mister retten til å jobbe og oppholde seg i landet de har bosatt seg i. Det samme gjelder for de tusenvis av arbeidsinnvandrerne i Norge som har kommet til landet vårt og bidratt til å tette flere hull i arbeidsmarkedet ved å ta jobber som veldig mange nordmenn ikke er interessert i.