Er det bare en hund?

Publisert 31.3.2023
Foto: Colourbox

Jeg vil som politiker for Pensjonistpartiet utfordre de øvrige politiske partiene om temaet betaling for veterinær/dyrlege. Skal det være kun egenandel også på slike tjenester? Betaler du mere enn et vedtatt beløp i egenandeler for behandling eller medisiner for ditt dyr i løpet av et år vil du få frikort for egenandelstak.

Veterinærer blir uformelt også kalt dyrlege, eller enda mer uformelt, dyredoktor. Deres profesjon er å hjelpe dyr som har helserelaterte problemer, enten gjennom forebygging eller klinisk behandling, hindre sykdomsoverføring fra dyr til mennesker samt å drive forebyggende helsearbeidet innenfor matområdet.

For Pensjonistpartiet så er dyrevelferd viktig å forsvare slik at dyret ikke påføres noen form for unødig lidelse. Det er dessverre et faktum i dag at mange ikke har økonomi til å oppsøke veterinær / dyrlege når familiens kjæledegge er syk. For de fleste så er hunden/katten mm. et viktig familiemedlem som fortjener all omsorg.

Tiden er inne for å få til en diskusjon om hvor mye det skal koste for å behandle familiens kjæledegge ved skade eller sykdom.

Svein Otto Nilsen