Er det lov å kreve over kr. 5 000,- for å få et enkelt skriftlig svar fra Byggesakskontoret i Trondheim?

Publisert 15.12.2023
Foto: Sfm.no

I Forbrukerrådets rangering i 2019 over hvilke kommuner som yter best service til sine innbyggere, har Trondheim kommune falt hele 114 plasser på tre år.

Kommunetesten, som gjøres hvert tredje år av Forbrukerrådet, måler hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester.

Hvor skal Trondheim kommune havne hvis bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til ny Gebyrforskrift for plan- og bygningstjenester.

I forslaget (ny § 3-20) er det foreslått å innføre et gebyr for å sende skriftlige spørsmål til byggesakskontoret. Det nye gebyret innebærer at enhver innbygger vil bli belastet kr. 5 370 pr. henvendelse som besvares skriftlig knyttet til en konkret eiendom. Byggesakskontoret er gitt stor frihet i hvordan bestemmelsen skal praktiseres, men jeg er redd for at man praktiserer regelen strengt og at et fåtall slipper unna.

Grunnen til dette nye gebyret er en stor økning i antall skriftlige forespørsler. Byggesakskontoret valgte å gebyrlegge dette arbeidet fra og med 1. juni 2023 uten at man hadde vedtatt det i bystyret. Kommunedirektøren foreslår nå å formalisere og bedre synliggjøre denne gebyrleggingen og oppretter en egen bestemmelse i forskriften.

Eksempel:

* Jeg sender e-post til byggesakskontoret og spør om det vil være i strid med gjeldende reguleringsplan å bygge garasje på en angitt plass på min tomt gnr. X bnr. Y.

* Byggesakskontoret svarer «Ja, det vil være i strid med byggegrense og det må dermed søkes om dispensasjon.»

* Byggesakskontoret sender faktura på kr. 5 370,-.

Dette er rett og slett galskap mot innbyggerne i Trondheim. Bystyret får saken 21.desember og denne vanvittige paragrafen blir vedtatt hvis ikke dette blir kjent og stoppet. Denne gang er det byggesakskontoret som krever over 5000 kroner for å svare skriftlig. Neste gang er det andre deler av Trondheim kommune som krever gebyr for å svare skriftlig. Trondheim kan i hvert fall ikke kalle seg en servicevennlig by med slike avgifter.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim