Er det riktig å forby fiske av laks i våre elver?

Publisert 26.6.2024
Foto: Colourbox

Vi leser i mai at rundt 8500 laks rømte fra et oppdrettsanlegg. Laksen rømte fra ett av Lerøy sine anlegg. Det var Lerøy selv som oppdaget rømmingene etter en skade på nota på anlegget ved Reitholmen utenfor Fjellværøya. Det er satt ut flere tusen meter med garn for å fange så mye av fisken som mulig. Hvordan kan man da forsvare stenging av laksefiske i elvene!

HVEM SKAL NO FANGE Å REGISTRERE RØMT OPPDRETTSLAKS?

Det er sikkert riktig at det er lite laks i mange av våre elver. Vår mening er likevel at dette styres av naturens sykluser med både vannføringer i elvene og temperatur i sjøen! Vi må heller ikke glemme at det er en stor inntektstap for mange som har fiskerett til elvene når man forsvarer stenging av laksefiske.

Samtidig skal man heller ikke glemme at laksenøter har blitt forbudt satt i sjøen der fiskerne hadde dette som ekstrainntekt! La oss nå få et pusterom før man ødelegger en stor inntektskilde for mange.

Per Ervik
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting