Er det riktig at papirløse flyktninger skal få busstilbud, tann- og folkehelsetilbud samt videregående skole?

Publisert 18.1.2023
Foto: Privat

Fylkeskommunen Vestland skal nå lage en oversikt over papirløse migranter i Vestland og situasjonen deres. En arbeidsgruppe på tvers av sektorene i fylkeskommunen skal videre se på situasjonen til papirløse når det gjelder fylkeskommunale tjenester og tilbud. Det gjelder bl.a. busstilbud, tann- og folkehelsetilbud og tilbud i videregående skole.

Jeg har stor forståelse for at denne gruppen sliter med både somatisk og psykisk sykdom. Det er selvfølgelig svært vanskelig å leve uten lovlig opphold, men en fylkeskommune kan ikke tilby denne gruppen særfordeler når de i utgangspunktet skal sendes ut av landet.

FN har tidligere kritisert Norge for brudd på menneskerettighetene ved å ikke tilby papirløse helsehjelp på linje med resten av befolkningen. Helsehjelp er en ting, men busstilbud, videregående og tannbehandling er vel et utvidet helsebegrep. Jeg har forstått tannbehandling hvis tennene hadde vært en del av kroppen for alle her i landet og således dekket gjennom folketrygden noe Pensjonistpartiet ønsker, men slik er det dessverre ikke.

I Trondheim og en rekke andre kommuner gir kommunen primærhelsetjeneste til papirløse gjennom den kommunale flyktningehelsetjenesten. Det er internasjonalt syn om at denne gruppen bør ha rett på helsehjelp. De bør også ha mulighet til å utføre frivillig arbeid som alle andre. Siden papirløse er en gruppe mennesker som ikke er registrerte noen sted, er det umulig å gi et eksakt tall på hvor mange som bor i Norge i dag. Ulike organisasjoner og institusjoner operer med ulike tall, mellom 3 000 og 10 000. Ifølge UDI bodde det pr. desember 2020 offisielt 729 ureturnerbare menneske uten oppholdstillatelse i Norge.

I Vestland fylke fikk forslaget et meget klart flertall. Det var kun 10 av 63 som stemte imot.
Det var Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, 1 fra Folkets parti og 2 uavhengige. Nå er spørsmålet. Hva vil de øvrige fylkeskommunene i landet gjøre? Det er tross alt de sentrale myndighetene som bestemmer gjennom vedtak hvem som skal sendes ut av landet og hvem som får oppholdstillatelse med de rettigheter det fører med seg.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting