Er du villig til å ofre helsen for å «redde klimaet»?

Publisert 8.5.2023
Foto: Colourbox

Den 24. januar 2023 ble insekter og larver godkjent som en del av kostholdet i EU, og norske myndigheter følger som kjent servilt alle direktiver landet blir pålagt via EØS-avtalen.

For noen år siden var mediene ivrige i å spre informasjon om at det er for lite insekter på kloden, og at dette er en trussel mot hele næringskjeden og menneskehetens eksistens. Betydningen av pollinerende insekter for hele øko-systemet ble vektlagt. Men siden har myndigheter og medier promotert de enorme fugle- og insektskvernene (les: vindturbiner) i fjellheimen og til havs på grunn av en påstått klimakrise det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig belegg for.

Nå hyller de samme mediene at noen vil dyrke insekter for å «redde klimaet». I motsetning til både fugler og fisk, har ikke vi mennesker et fordøyelsessystem som takler insekter. EFSA har bemerket at det foreligger «beviser for at hus-siriss inneholder en rekke potensielt allergifremkallende proteiner», og at insektpulver «kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergisk mot krepsdyr, bløtdyr og støvmidd». Insekter inneholder dessuten kitin, et stoff som pattedyr ikke kan fordøye, men som får kreftceller og parasitter til å blomstre.

Hva kan gå galt?

Samtidig som Kina stadig åpner nye kullkraftverk hevdes det at vi i Norge må slippe ut mindre CO2 fordi «kloden koker». Kuene slipper ut metan, og for å «redde klimaet» må vi spise mindre rødt kjøtt til tross for at menneskeheten har spist rødt kjøtt sålenge menneskearten har eksistert.

Vi har nettopp lagt bak oss tre år med daglig fryktpropaganda, og folket er skjøre etter stadige påminnelser om å bruke masker som fikk oss til å puste inn vårt eget avfall. I tillegg var det en «borgerplikt» ifølge Erna Solberg (H) å stille kroppen til disposisjon for en eksperimentell injeksjon som eksperter lenge har advart mot, og som ble hasteutviklet av en legemiddelindustri som har en forhistorie som kyniske gribber uten empati med ofrene for deres eksperimenter.

Hvis du er blant dem som tenker at det å spise insekter ikke er et problem, er du neppe særlig informert. Da har du latt deg lure av klimasekten som flyr i privatfly fra det ene klimatoppmøtet etter det andre samtidig som de vil nekte vanlige folk et sunt og variert kosthold. For insekter i maten har selvsagt ingenting med klimaet å gjøre. Det har kun med undertrykkelse av «the useless eaters» å gjøre. Klaus Schwab, grunnlegger og arbeidende styreleder for World Economic Forum (WEF) og de superrike vil aldri spise slik søppelmat selv. De kommer selvsagt til å fortsette å nyte sin indrefilet med førsteklasses rødvin til.

EU er nå i ferd med å føre Europas befolkning ned i fattigdom og ekstrem ulikhet, og EU-parlamentet fremmer stadig nye lover via EØS-avtalen som gjør hverdagen vanskelig og utrygg for det norske folk. Norgesdemokratene ønsker fortsatt subsidiering og beskyttelse av norsk landbruk. Vi vil styrke norske bønder, og øke Norges selvforsyningsgrad til 50 prosent innen 2030. Vi er sterkt imot import av syntetisk «mat» som inneholder insekter og larver som proteinerstatning for norskprodusert kjøtt, og vil ta Norge ut av EØS-avtalen.

Norgesdemokratene avviser den påståtte «klimakrisen», og mener den ikke er vitenskapelig bevist. Gjennom mindre import og senking av moms på økologiske produkter gjennom offentlige innkjøp, vil vi legge tilrette for et sunnere kosthold i Norge.

Kilder:
https://www.document.no/2023/01/25/igar-ble-insekter-lovlig-mat-i-eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091674918309278
https://www.document.no/2023/04/06/rapport-kullforbruket-oker-globalt/

Nina Cappelen
1. kandidat for Norgesdemokratene i Tønsberg og Vestfold

Redaksjonens merknad: Sfm.no har intet ansvar for innhold på de sider som det her linkes til. Red.